Aftalesedler i byggeriet – hvad er det, og hvad skal du vide?

Byggeplads med godt styr på sager pga. aftaleseddel
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg gennemgår vi alt den vigtigste viden om aftalesedler i byggeriet, så du står bedre rustet til at indgå komplette og gensidigt værdifulde aftaler om byggeprojekter.

Table of Contents

Hvad er en aftaleseddel?

En aftaleseddel i byggeriet er en skriftlig kontrakt mellem entreprenør og bygherre, hvor aftaler om evt. ekstraarbejde indgås. Aftalesedlen laves, så man på bedst mulig vis kan forberede sig på eventuelle uoverensstemmelser og uforudsete ændringer i arbejdet.

Aftalesedler er juridisk bindende aftaler, der laves for at sikre klarhed mellem parterne under byggeprocessen.

Skal der altid laves aftalesedler i byggerier?

Aftalesedler er ikke påkrævet ved lov, men det er oftest en rigtigt god idé – særligt ved større byggeprojekter.

Det er almindeligt, at der opstår uforudsete udfordringer i byggerier, særligt de mere komplekse af slagsen. Her er det en stor fordel at være enige om handlingsplanen, inden udfordringen opstår.

Hvad skal en aftaleseddel indeholde?

En aftaleseddel bør generelt indeholde følgende:

  • Hvad ændringen/ekstraarbejdet består af
  • Årsager til ændringen/ekstraarbejdet
  • Indvirkning på omkostninger og tidsplan
  • Reviderede tegninger eller specifikationer
  • Underskrifter fra relevante parter

Samt andre relevante punkter, parterne i fællesskab bliver enige om. 

Der er ingen standard- og lovmæssige krav til aftalesedler. Der er altid aftalefrihed mellem bygherre og entreprenør.

Aftaleseddel til entrepriser – hvad er vigtigt at være opmærksom på?

Aftalesedler er generelt særligt relevante ved større entrepriser. Som del af et entreprisearbejde skal du være særligt opmærksom på følgende som hhv. bygherre og entreprenør:

Bygherre: Sørg for, at du kender til ændringens betydning for entreprisens samlede pris – samt den samlede tidshorisont. Disse er de vigtigste parametre, og hvis du kan acceptere dem, betyder alt andet mindre.

Entreprenør: Sørg for, at ændringen er rimelig – og at den giver mening ud fra den oprindeligt stillede opgave af bygherre. Hvis du ikke kan/vil acceptere ændringen, f.eks. fordi den vil ødelægge planlægningen for andre kommende opgaver, kan det være relevant for dig at takke nej til det ekstra arbejde.

Aftalesedler og AB18

Aftalesedler følger generelt reglerne i AB18, medmindre andet er aftale mellem parterne.

aftaleseddel indgås om byggeprojekt
At underskrive en aftaleseddel bør være en fast del af større byggeprojekter.

Hvad er en teknisk forespørgsel?

En teknisk forespørgsel er egentlig bare det formelle udtryk for, at bygherre har brug for mere information fra entreprenøren om noget bestemt vedrørende byggeriet.

Det kan også være omvendt – at entreprenøren har brug for mere information fra bygherre til at kunne udføre en bestemt opgave tilfredsstillende.

Aftaleseddel skabelon

TekniQ arbejdsgiverne har udarbejdet en rigtigt fin standardskabelon til aftalesedler.

Det er dog vigtigt, at du altid tilpasser aftalesedlen til netop dit projekt.