Effektiv byggepladsindretning – skab en sikker og produktiv byggeplads

byggeplads indretning
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Din byggepladsindretning bør afspejle dit byggeprojekt.

Byggepladsens indretning er nemlig de skinner, toget skal køre på – og påvirker altså direkte dit projekts fremtidige drift samt overholdelse af tidsplanen

Table of Contents

Derudover er der også en lang række krav til miljøet, byggepladsens naboer og arbejdernes sikkerhed, du skal forholde dig til.

I dette indlæg giver dig en række konkrete tips til, hvordan du med effektiv byggepladsindretning kommer sikkert i mål med dit byggeprojekt.

Sikkerhed på byggepladsen – 6 vigtige kriterier

Først og fremmest skal din byggepladsindretning overholde Arbejdstilsynets bekendtgørelse, så arbejdet kan foregå sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Planlæg også, hvordan du kan:

 1. sikre forsvarlige adgangsveje til stilladser, udgravninger og bygninger m.m.
 2. markere zoner med risiko for nedstyrtning og gennemstyrtning med midlertidige rækværker
 3. sørge for sikre og lovlige elinstallationer
 4. etablere lovlig og tilstrækkelig belysning på hele byggepladsen
 5. sikre forsvarlig montering af bygningselementer
 6. markere faste zoner til arbejde med bukning af armeringsjern, tømmerskæring m.m.
Byggepladsens indretning er essentiel for byggeprojektets flow og effektivitet

Lav en plan over adgangen til byggepladsen

Lav en plan, der skitserer byggepladsens zoner med hastighedsgrænser, ensrettet kørsel og påbud om personlige værnemidler – og hæng kopier af planen op ved byggepladsens indgange.

Dernæst er det vigtigt med sikkerhedsskiltning. Sørg for, at til- og frakørsler adskilles fra den gående trafik med iøjefaldende skilte.

Derudover skal gangvejene opbygges således, at de til enhver tid kan klare den trafik, de udsættes for. Du skal derfor sørge for:

 1. at holde køre- og gangveje ensrettet, så man så vidt muligt undgår scenarier, hvor lange og tunge køretøjer skal bakke
 2. at lave en vendeplads
 3. at tage højde for de nødvendige drænings- og vejforhold, så vedligeholdelse og snerydning er muligt
 4. at der kan anvendes de nødvendige tekniske hjælpemidler til transport af materialer

Essensen af det hele er, at du sørger for at markere, synliggøre og adskille kritiske zoner, så du så vidt muligt skaber en gangbar og sikker arbejdsplads.

På den måde undgår du både farlige situationer og sikrer fremdriften af dit byggeprojekt.

Opsæt byggehegn

Byggepladsen og skurbyen bør være indhegnet og aflåst uden for arbejdstiden – det gælder i øvrigt alle bygninger.

Anskaf en affaldscontainer til din byggeplads

I fællesområder er det bygherrens ansvar at koordinere og afgrænse arbejdsfordelingen mht. orden og ryddelighed – og det skal desuden fremgå af PSS (Plan for Sikkerhed og Sundhed).

På byggepladser, hvor der ikke er krav om PSS, skal ovennævnte aftales mellem de pågældende entreprenører.

Vores klare anbefaling er:

 • Anskaf affaldscontainere – og hjælp derigennem den gode orden og ryddelighed på vej.

Sørg desuden for en hensigtsmæssig placering af dem, samt at de jævnligt bliver tømt jf. den pågældende kommunes affaldsregulativ. 

På en effektiv byggeplads er der selvsagt ikke rod, da det øger risikoen for ulykker, konflikter og ikke mindst hindrer fremdriften af dit byggeprojekt.

Hvad er PSS, og er det et lovkrav på byggepladser?

Det er som regel altid en god idé at udarbejde en Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS), men det er et lovkrav på byggepladser, der beskæftiger mere end ti personer samtidigt.

Hvis der er færre end ti personer beskæftiget på byggepladsen, men det pågældende arbejde er farligt, skal der også udarbejdes en PSS – og planen skal i hele byggeperioden være tilgængelig for de ansatte og arbejdsgiverne på byggepladsen.

Afskærm mod nedfaldende genstande

Udover at adskille den kørende og gående trafik er det vigtigt at beskytte trafikken mod faldende genstande – fx materialer eller værktøj.

Det gør du ved at sætte skærme eller sikkerhedsnet op ved stilladser og bygninger, hvor folk færdes.

Det skal gøres forsvarligt. Hvis det ikke er muligt, er du faktisk nødt til at omdirigere trafikken.

Forsvarligt betyder, at skærme skal stikke mindst 2 cm ud. Hvis du bruger brædder som skærme, bør de som minimum have en tykkelse på 25 mm.

Du kan også bruge et finmasket net med en maskestørrelse på højst 2 cm – og en endnu tættere maskestørrelse kan være nødvendig, hvis der er fare for faldende genstande som fx møtrikker, bolte og gevindstænger.