Certificeret af VikarBranchen 2021

vikarbranchen skaleret
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser

2021-Certificering af VikarBranchen

For at opnå den vigtige certificering af VikarBranchen skal man opfylde nogle faste krav.

Kravene er ufravigelige og bestemte – præcis som de skal være. Dette har en helt klar konsekvens synliggjort ved, at kun 13 ud af ca. 1000 danske vikarbureauer er certificerede af VikarBranchen.

Vi ser altid frem til certificeringen, fordi den bekræfter os i den høje standard, vi forpligter os på at levere til både kunder og vikarer.

Certificeringen slår bl.a. følgende fast:

1: At alle forhold vedrørende løn til vores vikarer, herunder gældende overenskomster, er overholdt.
2: At vores vikarers ansættelseskontrakter overholder alle gældende regler og lov om ansættelsesbeviser.

Ovenstående er en selvfølge i vores virksomhed, men det er vigtigt for os at få det sort på hvidt – præcis fordi vi i så fald er en af branchens få, hvor der ingen tvivl er.