De forskellige entrepriseformer – hvilke er der, og hvad kendetegner dem?

Bygherre ved at udvælge entrepriseform
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Forskellige entrepriseformer passer til forskellige byggeprojekter. Men ved du, hvad de forskellige entrepriseformer hedder, og hvad de indebærer – både rent juridisk, økonomisk og praktisk?

I dette indlæg får du et overblik over de forskellige entrepriseformer i bygge- og anlægsbranchen, så du står bedre rustet, når du skal planlægge dit næste byggeprojekt – og indgå din næste entreprisekontrakt

Table of Contents

Hvilke entrepriseformer findes der?

De fire mest almindelige entrepriseformer er:

Disse fire enterpriseformer adskiller sig hovedsageligt på et punkt: Hvem der har ansvaret for de forskellige dele af byggeprocessen. Herunder indgår bl.a. forhold relateret til økonomi, projektering og byggeledelse.

Du kan læse om de enkelte entrepriseformer ved at følge linket i ovenstående liste.

Hvad er en entreprise?

Helt kort dækker en entreprise over byggearbejde, herunder de enkelte aftaler som arbejdet består af. En entreprise er derfor en aftale om udførslen af et byggearbejde til en aftalt pris. Denne aftale indgås af en bygherre og en entreprenør, som typisk står for at hyre underentreprenører ind efter behov.

Entreprenøren er dermed den udførende part i byggeriet, og bygherren er den person eller det firma, som betaler for byggearbejdet.

Hvis entreprisen omhandler et mindre byggearbejde, foregår aftalen typisk mellem bygherren og en almindelig håndværker. Det kan f.eks. være at bygge et skur eller skifte et vindue. Ved større byggeprojekter er det nødvendigt for bygherren at kontakte en entreprenør.

Vælg den rette entrepriseform

Uanset entrepriseform er det vigtigt, at bygherren tidligt i processen vurderer, hvilken entrepriseform der passer bedst til byggeprojektet.

Desuden skal bygherren sørge for, at udbudsmaterialet om byggearbejdet er klart formuleret og anvist. På den måde sikrer bygherren, at entreprenørerne præcist ved, hvad de skal forvente af byggeprocessens indhold og omfang.

Entreprisekontrakten bør derudover altid forhandles og tilpasses til de forhold og behov, som bygherren har til byggearbejdet. Dette øger chancerne for en god proces fra start til slut.

Har bygherren selv overskud til at styre størstedelen af processen, eller er det bedst at overlade overblikket til en hovedentreprenør? Her er det vigtigt med stor selvindsigt, da en forkert beslutning i starten af projektet kan have store konsekvenser for det endelige udfald af byggeriet.