Hvad er en fagentreprise, og hvilke fordele og ulemper har den?

der bruges jævnligt fagentreprise til store byggerier som dette
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Tre opsummerende hovedpointer i dette indlæg:

 1. Fagentreprisen er en entrepriseform, hvor bygherren har det fulde ansvar for hele byggeprocessen. 
 2. Fagentreprenører står for at udføre specifikke bygge- og anlægsopgaver, såsom tømrerarbejde og VVS-installationer. 
 3. Den primære fordel ved en fagentreprise er, at bygherren for alvor har finger på pulsen – mens ulempen er, at projektet kan løbe løbsk, hvis der ikke er styr på det.

Table of Contents

Hvad er en fagentreprise?

Fagentreprisen er den eneste af de 4 entrepriseformer, hvor bygherren har ansvaret for hele byggeprocessen. Ved en fagentreprise indgår bygherren selvstændige kontrakter med samtlige fagentreprenører og styrer projektet fra start til slut.

Ved en fagentreprise har bygherren dermed ansvaret for følgende:

 • Projektering, arkeitekttegninger og anden planlægning af byggeriet
 • Udformning af udbudsmateriale og indhentning af tilbud
 • Ledelse af fagentreprenører og koordinering af alle byggeopgaver
 • Eventuel konfliktmægling mellem de enkelte fagentreprenører

Pga. det omfattende arbejde gør de fleste bygherrer brug af eksterne byggerådgivere ved fagentrepriser.

En fagentreprise er et byggeprojekt, der styres 100% af bygherren fra start til slut. Bygherrens ansvar er dermed altomfattende, og fagentrepriser bør derfor som udgangspunkt kun igangsættes af bygherrer med stor byggefaglig viden og/eller erfaring med byggeprojekter.

Hvad er en fagentreprenør?

En fagentreprenør er ethvert slags firma, der udfører bygge- og anlægsfaglige opgaver. Det er f.eks. murere, tømrere, elektrikere, malere, anlægsgartnere og  VVS’ere.

Bygherren står for at hyre samtlige fagentreprenører ved en fagentreprise. 

Fagentreprise fordele og ulemper

Man anser typisk en fagentreprise for at have følgende fordele:

 • Bygherren har for alvor fingeren på pulsen – og er med i alle facetter af byggeriet. Det kan være en fordel for erfarne bygherrer, der har evnerne til at styre projektet
 • Bygherren har 100% kontrol over, hvilke fagentreprenører der er med i projektet – og kan dermed frit forhandle økonomiske rammer for byggeriet

Følgende anses typisk for de største ulemper ved en fagentreprise:

 • Projektet kan hurtigt løbe løbsk, hvis bygherre ikke har de fornødne kvalifikationer til at styre et byggeprojekt
 • Det kan både betyde økonomiske udfordringer (regninger til fagentreprenører stikker af, fordi planlægning er mangelfuld) og byggefaglige udfordringer (projektet bliver ikke som tiltænkt, fordi projektering og byggestyring er mangelfuld)
 • Bygherre bliver nødt til at investere store mængder tid i projektet
En fagentreprise er ikke for alle. Kun erfarne bygherrer bør vælge denne type entrepriseform.

Fagentreprise vs hovedentreprise – hvad er forskellen?

Forskellen på fagentreprise og hovedentreprise kan bedst beskrives med følgende to punkter:

 • Ved en hovedentreprise skal bygherren selv stå for at indhente godkendelser og lave projektering – derefter sørger hovedentreprenøren for at lede byggeriet og fagentreprenørerne
 • Ved en fagentreprise står bygherren for alle godkendelser og planlægning, mens bygherren også selv skal koordinere de enkelte fagentreprenører

Forskellen ligger altså i ansvarsfordelingen. Hovedentreprenøren står i hovedentreprisen for det koordinerende arbejde og byggestyringen af fagentreprenører, mens bygherren i en fagentreprise står for alt.  

Fagentreprise pris – hvordan beregnes den?

Prisen på en fagentreprise vil primært afhænge af følgende faktorer:

 • Hvad skal bygges?

Et tag på en fabriksbygning er dyrere end en lille carport.  

 • Hvor skal det bygges?

Det er dyrere at bygge i storbyen end på landet.

 • Hvem skal bygge det?

Nogle fagentreprenører er dyrere og/eller bedre end andre. Typisk følger pris kvalitet, men ikke altid. Vær meget omhyggelig, når du skal vælge entreprenør.

Herunder skal du som bygherre også være opmærksom på eventuelle udgifter til eksterne rådgivere, medmindre du er kvalificeret til at klare hele processen selv.