Hvad er en hovedentreprise, og hvilke fordele og ulemper har den?

Hovedentreprise i gang med flot sky som baggrund
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg får du en dybdegående gennemgang af hovedentreprenørens rolle i byggeriet – med svar på alle de vigtigste spørgsmål. 

Tre opsummerende hovedpointer i dette indlæg:

 1. I en hovedentreprise står entreprenøren for hele udførelsen af et byggeprojekt, mens bygherren er ansvarlig for projektering.
 2. Hovedentreprenørens arbejde inkluderer bl.a. kontraktindgåelse, styring af fagentreprenører og byggestyring.
 3. Fordelene ved en hovedentreprise inkluderer mindre stress for bygherren og effektiv byggestyring. Ulemperne inkluderer behov for ekstern rådgivning og mindre udvalg af entreprenører.

Table of Contents

Hvad er en hovedentreprise?

En hovedentreprise er en entrepriseform, hvor den samme entreprenør står for hele udførelsen af byggeprojektet. Bygherre skal derimod selv stå for at indhente godkendelser samt lave projektering på byggeriet.

Hovedentreprenøren hyrer og leder de fagentreprenører, der skal bruges – men arbejder altså ud fra en eksisterende plan, hvor alt er godkendt på forhånd.

Hovedentrepriser betragtes overordnet set som den mest benyttede entrepriseform. Bl.a. følgende indgår i en hovedentreprise:

 • Kontraktindgåelse med- og styring af fagentreprenører
 • Ansvar for projektets økonomiske rammer
 • Ansvar for, at tidsplanen ikke skrider
 • Byggestyring, herunder koordinering af- og eksekvering på alle byggeopgaver

Definitionen på en hovedentreprise er altså et byggeprojekt, der på forhånd er godkendt og planlagt af bygherren og derefter styres af samme firma.

Bygherrens ansvar i en hovedentreprise er dermed at indsamle godkendelser og beregninger inden start og derefter kommunikere med hovedentreprenøren.

Hovedentreprisens fordele og ulemper

Man anser typisk en hovedentreprise for at have følgende fordele:

 • Hovedentreprenøren styrer byggeriet fra start til slut – og har dermed det fulde ansvar for færdiggørelsen
 • Bygherren har ingen kommunikation til fagentreprenører, og det giver mindre stress og færre opgaver forbundet med byggeriet

Typiske ulemper ved en hovedentreprise er:

 • Bygherrens udbud af entreprenører er mindre, da der findes færre hovedentreprenører end f.eks. fagentreprenører
 • Bygherren skal selv stå for at hyre rådgivere ind til godkendelser, tegninger og beregninger, hvis vedkommende ikke kan gøre det selv
 • Uvildigt tilsyn er typisk ikke inkluderet, så det skal bygherren selv betale for

Konkret eksempel på hovedentreprise

Et firma vil bygge et nyt kontorkompleks. Tilladelser bliver indhentet, planen bliver lagt, og hovedentreprenøren hyres. 

Hovedentreprenøren styrer alt arbejdet, ansætter underentreprenører og rådgivere, og koordinerer dem. Arkitekter og ingeniører hjælper med at designe selve bygningen, og underentreprenørerne udfører specifikke opgaver som VVS og el.

Hovedentreprenøren er dermed ansvarlig for at sikre, at det nye kontordomicil opfylder bygherrens krav, og at projektet gennemføres inden for de aftalte tidsrammer og budget. Når projektet er færdigt, overdrages det til firmaet. 

Hvad er forskellen på en hovedentreprise og en totalentreprise?

Forskellen på en hovedentreprise og totalentreprise ligger i ansvarsfordelingen.

 • Ved en hovedentreprise skal bygherren selv stå for at indhente godkendelser og lave projektering – derefter sørger hovedentreprenøren for at lede byggeriet 
 • Ved en totalentreprise er både godkendelser og projektering med i prisen. Man kan sige, at totalentreprenøren varetager alle hovedentreprenørens opgaver plus det indledende arbejde før selve byggeriet.

Forskellen ligger altså i arbejdsfordelingen. Totalentreprenøren står for alt – mens hovedentreprenøren er afhængig af, at det planlæggende arbejde er udført.

En hovedentreprise er et byggeprojekt, hvor alle faser styres af én central aktør.

Hvad er en hovedentreprenør?

En hovedentreprenør er et firma, der tilbyder hovedentrepriser – og det gør de fleste store entreprenørfirmaer. Af disse kan f.eks. nævnes MT Højgaard, Arkil Holding A/S, Munck Gruppen A/S og CG Jensen.

Hvordan går en hovedentreprise i udbud?

Hovedentrepriser kan gå i udbud på forskellig vis. Læs mere om udbudsregler, udvælgelseskriterier, samt licitation og underhåndsbud.

Hovedentreprise pris – hvad kan du regne med?

Prisen på en hovedentreprise kan være alt mellem himmel og jord. Det afhænger bl.a. af følgende faktorer:

 • Hvad skal bygges?

Et supersygehus er dyrere end renovering af et parcelhus.

 • Hvor skal det bygges?

Det er dyrere at bygge i storbyen end på landet.

 • Hvem skal bygge det?

Nogle hovedentreprenører er dyrere og/eller bedre end andre.

Herunder skal du også være opmærksom på de indledende udgifter til rådgivning og planlægning af projektet, som ikke er med i hovedentreprenørens arbejde.

Alt i alt er det anbefalelsesværdigt at undersøge det generelle prisniveau på markedet, før du hyrer din hovedentreprenør. Du kan eventuelt få et prisoverslag fra en eller flere udbydere, før du træffer det endelige valg.