Hvad er kvalitetssikring i byggeriet, og hvorfor er det vigtigt?

Mand i orange vest sikrer sig, at kvaliteten er i orden på byggeplads
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg får du vores ultimative guide til kvalitetssikring i byggeriet – baseret på mange års samarbejde med de største aktører i dansk byggeri. 

Tre opsummerende hovedpointer i dette indlæg:

 1. Kvalitetssikring i byggeriet forebygger fejl og skader – og sikrer, at arbejdet lever op til relevante kvalitetsstandarder.
 2. Kvalitetssikring hjælper med at sørge for, at et byggeprojekt opfylder lovmæssige krav.
 3. Manglende kvalitetssikring kan føre til alvorlige fejl i byggeriet og dermed øgede udgifter til udbedring.

Table of Contents

Hvad er kvalitetssikring i byggeriet?

Kvalitetssikring i byggeriet omfatter alle de aktiviteter, som bygherre, rådgivere, entreprenører mm. udfører for at sikre sig, at arbejdet lever op til definerede kvalitetsstandarder.

Kvalitetssikringens formål er altså at forebygge fejl og skader i byggeriet, samt optimere den overordnede kvalitet i byggeriet – både på kort og lang sigt.

Kvalitetssikring i byggeriet kan typisk spare byggeprojektets involverede for mange udgifter og uforudsete omkostninger.

Hvad betyder kvalitetssikring i byggeri?

Kvalitetssikring betyder, at man ‘sikrer kvaliteten‘ på et byggeprojekt. Projektets ønskede kvalitet er typisk defineret af opgaveudbyder, ligesom der er en række lovmæssige krav, som bygherre skal leve op til.

At ‘sikre kvaliteten’ er et vidt begreb, men ofte er der en række branchestandarder, man kan gå ud fra – og netop dét er en god hjælp for byggevirksomheder, der vil sikre sig, at slutproduktet er af højeste kvalitet. 

Dansk Industri har en række gode håndbøger og vejledninger, man kan gå ud fra. Få overblikket og download relevante manualer, planer og håndbøger her.

Hvilke fejl fører manglende kvalitetssikring typisk til?

Manglende kvalitetssikring kan føre til utallige slags fejl, men disse er blandt de hyppigste:

 1. Ufuldstændig levering af aftalt materiale fra rådgiveren, f.eks. manglende ændringslog, risikolog, arbejdsmiljøjournal og totaløkonomi.
 2. Manglende udførelse og dokumentation
 3. Bygningsmodeller opfylder ikke aftalte detaljeniveauer
 4. Manglende sammenhæng mellem bygningsmodeller, tilbudslister og arbejdsbeskrivelser.
 5. Manglende rettidige redegørelser for installationer, herunder utilstrækkelig pladsallokering i teknikrum, skakte og over nedhængte lofter.

Hvorfor er kvalitetssikring i byggeriet vigtigt?

Kvalitetssikring i byggeriet medfører typisk følgende fordele:

 • Bedre samarbejde mellem centrale projektaktører som bygherrer, ingeniører og håndværkere
 • Færre fejl, mangler og negative overraskelser i byggeprocessen
 • Nemmere at skifte leverandører ud undervejs i processen, hvis dette bliver nødvendigt
 • Værdifuld viden til lign. projekter i fremtiden, så der kan spares tid og penge på disse

Grundlæggende er kvalitetssikring også vigtigt for at leve op til lovgivning og regler indenfor byggeriet.

Kvalitetssikring i byggeriet er vigtigt både for at undgå uforudsete ekstraregninger ved at spotte fejl med det samme, som ellers ville være dyre at rette op på – men også for at opretholde en høj kvalitet i arbejdet i hele byggeprocessen.

Kvalitetssikring eksempel - generelt for byggeri

Generelt deler man kvalitetssikringen for byggeriet op i tre dele:

 1. Modtagekontrol
 2. Proceskontrol
 3. Procesgranskning

Altså kvaliteten før, under og efter byggeriet.

Herunder følger en række eksempler på generel kvalitetssikring inden for danske byggerier:

 • Er godkendte og holdbare materialer anvendt, og passer de generelt sammen?
 • Er indeklimaet godt – er der f.eks. styr på akustikken, på lyset, på fugt og temperatur?
 • Er levetiden på byggeriet, som det skal være? Kan det holde sig i mange år, og vil byggeriets kvalitet holde sig ved lige?
 • Er byggegrunden klar til byggeriet – med andre ord, hvordan er bygbarheden til projektet?

Vær opmærksom på, at ikke alle dele af byggeriet har samme krav til kvalitetssikring. Et stort fællesrum på en efterskole har f.eks. højere krav til akustikken end et kosteskab i køkkenet.

2 byggeansvarlige overvåger byggeriet for at sikre kvaliteten
Kvalitetssikring i byggeriet er både vigtigt før, under og efter projektet.

Kvalitetssikring tømrer - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en tømrers arbejde:

 • Er gulvene og lofterne af den rette støbning?
 • Hvordan er snedkerarbejdet på dørene?
 • Er tagværket solidt og af den rette kvalitet?

Ovenstående er få eksempler ud af mange.

Kvalitetssikring VVS - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en VVS’ers arbejde:

 • Er der udført trykprøvning? Kan rørene modstå det normale vandtryk uden at lække?
 • Er der styr på sikkerheden for gas og rør? Er der testet for evt. lækager?
 • Er der styr på vandets temperatur og cirkulation?

Ovenstående er blot få eksempler ud af mange.

Kvalitetssikring maler - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en malers arbejde:

 • Har malerarbejdet en pæn og jævn struktur?
 • Er slibning og spartling foretaget efter gældende standarder?
 • Er der lavet grunding til gældende standard?

Ovenstående er få eksempler ud af mange.