Hvad er kvalitetssikring, og hvorfor er det vigtigt?

Mand i orange vest sikrer sig, at kvaliteten er i orden på byggeplads
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser

Kvalitetssikring er processen med at sikre, at et produkt eller et projekt lever op til de gældende kvalitetsstandarder for den branche, det drejer sig om.

Kvalitetssikring kan typisk spare byggeprojektets involverede for mange udgifter, da vellykket kvalitetssikring sørger for, at alt i byggeprocessen lever op til diverse krav og forventninger.

Kvalitetssikring udføres i stort set alle brancher, og det er lovpligtigt for statsligt støttede projekter. I dette indlæg vil vi dog fokusere hovedsageligt på kvalitetssikring i byggeriet, da de fleste af vores kunder er byggevirksomheder.

Table of Contents

Hvad er kvalitetssikring i byggeriet?

Kvalitetssikring i byggeriet henviser til alle de aktiviteter, som bygherre, rådgivere, entreprenører og lignende aktører udfører for at sikre sig, at arbejdet lever op til både kvalitetsstandarder og gældende regler på området.

Kvalitetssikringens formål er altså grundlæggende at forebygge fejl og skader i byggeriet – både på kort og lang sigt.

Hvad betyder kvalitetssikring?

Kvalitetssikring betyder, at man ”sikrer kvaliteten” på et projekt. Den ønskede kvalitet er typisk defineret af opgaveudbyder, ligesom der er en række lovmæssige krav, som bygherre skal leve op til.

At ”sikre kvaliteten” er et vidt begreb, men ofte er der en række branchestandarder, man kan gå ud fra – og netop dét er en god hjælp for byggevirksomheder, der vil sikre sig, at de lever op til reglerne.

Dansk Industri har en række gode håndbøger og vejledninger, man kan gå ud fra. Få overblikket og download diverse manualer, planer og håndbøger her.

Hvorfor er kvalitetssikring i byggeriet vigtigt?

Kvalitetssikring i byggeriet er vigtigt både for at undgå uforudsete ekstraregninger ved at spotte fejl med det samme, som ellers ville være dyre at rette op på – men også for at opretholde en høj kvalitet i arbejdet i hele byggeprocessen.

Kvalitetssikring i byggeriet medfører typisk følgende fordele:

 • Bedre samarbejde mellem forskellige aktører, såsom bygherrer, ingeniører og håndværkere
 • Færre fejl, mangler og negative overraskelser i byggeprocessen
 • Nemmere at skifte leverandører ud undervejs i processen, hvis dette bliver nødvendigt
 • Værdifuld viden til lignende projekter i fremtiden, hvormed der kan spares tid og penge på disse

Grundlæggende er kvalitetssikring også vigtigt for at leve op til lovgivning og regler indenfor byggeri.

Kvalitetssikring eksempel - generelt for byggeri

Generelt deler man kvalitetssikringen for byggeriet op i tre dele:

 1. Modtagekontrol
 2. Proceskontrol
 3. Procesgranskning

Altså kvaliteten før, under og efter byggeriet.

Herunder følger en række eksempler på generel kvalitetssikring inden for danske byggerier:

 • Er godkendte og holdbare materialer anvendt, og passer de generelt sammen?
 • Er indeklimaet godt – er der f.eks. styr på akustikken, på lyset, på fugt og temperatur?
 • Er levetiden på byggeriet, som det skal være? Kan det holde sig i mange år, og vil byggeriets kvalitet holde sig ved lige?
 • Er byggegrunden klar til byggeriet – med andre ord, hvordan er bygbarheden til projektet?

Vær opmærksom på, at ikke alle dele af byggeriet har samme krav til kvalitetssikring. Et stort fællesrum på en efterskole har f.eks. højere krav til akustikken end et kosteskab i køkkenet.

Kvalitetssikring VVS - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en VVS’ers arbejde:

 • Er der udført trykprøvning?
 • Er der styr på sikkerheden for gas og rør?
 • Er der styr på VV temperatur og cirkulation?

Ovenstående er få eksempler ud af mange.

Kvalitetssikring tømrer - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en tømrers arbejde:

 • Er gulvene og lofterne af den rette støbning?
 • Hvordan er snedkerarbejdet på dørene?
 • Er tagværket solidt og af den rette kvalitet?

Ovenstående er få eksempler ud af mange.

Kvalitetssikring maler - eksempel

Følgende kunne være relevante kvalitetssikringsområder for en malers arbejde:

 • Har malerarbejdet en pæn og jævn struktur?
 • Er slibning og spartling foretaget efter gældende standarder?
 • Er der lavet grunding til gældende standard?

Ovenstående er få eksempler ud af mange.