Tlf. +45 702 35 702 info@bluecollar.dk
Vikarbureau specialiseret i at levere udenlandsk arbejdskraft

Polityka prywatności i dot. plików cookie

Bluecollar traktuje kwestie ochrony Państwa danych niezwykle poważnie. Jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane osobowe, tak więc przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności, która zawiera informacje nt. sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych.

Bluecollar występuje w roli administratora danych zebranych na Państwa temat i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z przepisami.

Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z nami ws. przetwarzania Państwa danych osobowych, wiadomości proszę kierować na adres info@bluecollar.dk

Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe to dowolne informacje odnoszące się do Państwa.

W odniesieniu do naszych klientów, gromadzimy następujące dane: Nazwisko, adres email, informacje o płatnościach, nazwa spółki, nr telefonu oraz dodatkowe informacje nt. podpisywania wiadomości email

W odniesieniu do naszych dostawców i partnerów biznesowych, gromadzimy następujące dane: Nazwisko, adres email, informacje o płatnościach, nazwa spółki, nr telefonu oraz dodatkowe informacje nt. podpisywania wiadomości email

Podczas korzystania z naszej strony internetowej, gromadzimy i przetwarzamy różne rodzaje informacji. Dzieje się tak w przypadku: uzyskania dostępu do naszych treści, zapisania się do newslettera lub korzystania z innych usług.

Najczęściej gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: unikalne dane identyfikacyjne i informacje techniczne nt. Państwa komputera, tabletu lub telefonu komórkowego, adresu IP, lokalizacji oraz odwiedzanych stron (zainteresowania). W zakresie udzielonej przez Państwa zgody oraz samodzielnego wprowadzenia danych, przetwarzamy również następujące informacje: nazwisko i adres email

Polityka rekrutacyjna

W przypadku otrzymania podania o pracę oraz załączników do niego, ich treść zostanie odczytana przez odpowiedniego pracownika ds. rekrutacji jej oceny i udzielenia odpowiedzi.

W toku postępowania rekrutacyjnego, podania o pracę i CV są przekazywane wewnętrznie do odpowiednich osób i nie będą ujawniane żadnym stronom na zewnątrz spółki.

Podania o pracę oraz CV są zapisywane do chwili wyłonienia odpowiedniego kandydata i zakończenia procesu rekrutacji, po czym zostają skasowane.

Podania oraz CV będą przechowywane maksymalnie przez 12 miesięcy, po czym będą usuwane.

Jeżeli podanie oraz CV będą przechowywane dłużej niż 12 miesięcy, należy uzyskać specjalną zgodę kandydata, którego dotyczą.

Bezpieczeństwo

Podjęliśmy konieczne środki techniczne i organizacyjne, by zapobiec przypadkowemu lub nielegalnemu skasowaniu, publikacji, utracie, uszkodzeniu Państwa danych lub ich ujawnieniu nieupoważnionym osobom, nadużyciu lub przetwarzaniu niezgodnie z prawem.

Cel

Dane osobowe klientów gromadzi się w następujących celach:

  • Przetwarzanie zakupów i dostawa naszych usług
  • Administrowanie naszą relacją z Państwem
  • Przesyłanie newsletterów. 

Dane osobowe dostawców i partnerów biznesowych gromadzi się w następujących celach:

  • Przetwarzanie zakupów/usług
  • Administrowanie naszą relacją z Państwem

Optymalizacja naszych usług i treści.

Minimalizowanie danych

Gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy jedynie dane osobowe konieczne do prowadzenia działalności. Ponadto, przepisy mogą określać, jaki rodzaj danych należy gromadzić i przechowywać w związku z naszymi praktykami biznesowymi. Rodzaj i zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych można określić potrzebą wypełnienia warunków umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków prawnych.

Aktualizacja danych

Z uwagi na fakt, że nasza usługa jest zależna od prawidłowości i aktualności danych, prosimy o informowanie nas o związanych z nimi zmianach. Z podanych powyżej informacji kontaktowych można skorzystać do poinformowania nas o zmianach w Państwa danych, dzięki czemu będziemy mogli je poprawić. Jeżeli zauważymy, że jakiekolwiek dane są nieprawidłowe, poprawimy je i poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Okres przechowywania

Dane są przechowywane przez okres dozwolony przez przepisy prawa, po czym zostają skasowane, kiedy przestaną być potrzebne. Ww. okres zależy od charakteru danych oraz podstawy do ich przechowywania. W związku z tym, nie ma możliwości podania dokładnego czasu, po którym dane zostaną skasowane.

Zgoda

Państwa zgoda na otrzymywanie naszego newslettera jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skorzystać z informacji kontaktowych podanych powyżej.

Przekazywanie danych

Korzystamy z usług stron trzecich do przechowywania i przetwarzania danych, w tym dostawców usług IT. Strony te przetwarzają dane w naszym imieniu i nie mogą ich wykorzystywać do własnych celów. W odpowiednich przypadkach, dane przekazywane są do banków, firm windykacyjnych i transportowych itd.

Będziemy przekazywać dane takie jak nazwisko, email itp. w innych celach jedynie po otrzymaniu Państwa zgody.

Korzystamy jedynie z usług podmiotów przetwarzających dane z krajów UE lub państw, które zapewniają odpowiednie środki ich ochrony.

Dane dotyczące korzystania przez Państwa ze strony internetowej, wyświetlających się Państwu reklam i w które z nich klikacie, Państwa lokalizacja, płeć, przedział wiekowy itd. przekazywane są stronom trzecim jeżeli są one znane. Lista stron trzecich, z którymi współpracujemy znajduje się w sekcji „Wykorzystanie plików cookies” poniżej. Dane wykorzystywane są na potrzeby targetowania reklam.

Wykorzystanie plików cookies

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, gromadzone są informacje na Państwa temat, które wykorzystuje się do ulepszenia naszych treści i zwiększenia wartości wyświetlanych reklam. Jeżeli nie chcecie Państwo, by gromadzono informacje na Państwa temat, należy skasować pliki cookies i nie odwiedzać naszej strony internetowej. Poniżej znajdują się informacje na temat rodzaju gromadzonych informacji, celu ich gromadzenia oraz sposobów ich wykorzystania przez strony trzecie.

Pliki cookies są zapisywane na Państwa komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu w celu jego rozpoznania, zapamiętania ustawień, tworzenia statystyk i targetowania reklam. Pliki cookies nie mogą zawierać szkodliwego oprogramowania takiego jak wirusy.

W przypadku skasowania lub zablokowania plików cookies, wyświetlane reklamy będą w mniejszym stopniu dostosowane do Państwa upodobań i wyświetlane częściej. Ponadto, zachodzi ryzyko nieoptymalnego działania strony internetowej i braku dostępu do pewnych treści.

Czym są pliki cookies?
Plik cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na Państwa komputerze w celu śledzenia Państwa wizyty na stronie internetowej i rozpoznawania danego komputera. Plik cookie zawiera wyłącznie tekst, nie jest on programem i nie może zawierać wirusów.

W jaki sposób odrzucić lub usunąć pliki cookies
W dowolnym momencie macie Państwo możliwość odrzucenia użycia plików cookies przez Państwa komputer zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Uzyskanie dostępu do ustawień zależy od rodzaju przeglądarki. Należy zauważyć, że w przypadku odrzucenia plików cookies, wiele funkcji i usług może być niedostępnych, ponieważ są one oparte na funkcji strony internetowej pozwalającej na zapamiętanie wyborów użytkownika.

Wcześniej zaakceptowane pliki cookies można w łatwy sposób usunąć. Jeżeli korzystacie Państwo z komputera z nową wersją przeglądarki, pliki cookies można usunąć za pomocą kombinacji klawiszy CTRL + SHIFT + Delete. Jeżeli powyższa kombinacja klawiszy nie zadziała lub jeżeli korzystacie Państwo z komputera firmy Apple, należy w pierwszej kolejności ustalić jaka przeglądarka jest wykorzystywana i wybrać jeden z poniższych linków:

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Safari
Firefox

Należy pamiętać, że  jeżeli stosowana jest więcej niż jedna przeglądarka, pliki cookies należy usunąć ze wszystkich.

Pliki cookies stron trzecich

Bluecollar wykorzystuje Google Analytics na swojej stronie internetowej jako narzędzie statystyczne. Narzędzie to pozwala nam na śledzenie całej sesji na naszych stronach internetowych i pozwala nam na dopasowanie treści ze względu na trafność.

Państwa prawa

Macie Państwo prawo w dowolnej chwili do otrzymania informacji o rodzaju przetwarzanych danych Państwa dotyczących, sposobu ich pozyskania i wykorzystania. Możecie Państwo również uzyskać informacje o terminie przechowywania danych oraz zakresu, w jakim są one przekazywane na terenie Danii oraz do innych krajów.

Na wniosek, możemy przekazać informacje nt. rodzaju Państwa danych, które przetwarzamy. Dostęp może zostać ograniczony w przypadku danych objętych ochroną prywatności, tajemnic przedsiębiorstwa oraz praw niematerialnych.

Możecie Państwo skorzystać ze swoich praw kontaktując się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Jeżeli stwierdzicie Państwo, że Wasze dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, macie Państwo prawo zażądać ich zmiany. W takim przypadku, należy skontaktować się z nami i poinformować nas o nieścisłościach oraz sposobie ich poprawienia.

W niektórych przypadkach, będziemy zobowiązani do skasowania Państwa danych osobowych. Jednym z takich przypadków jest wycofanie przez Państwa zgody. Jeżeli uważacie Państwo, że wasze dane nie są już potrzebne do celu, w którym je zgromadziliśmy, możecie Państwo zażądać ich usunięcia. Możecie Państwo również skontaktować się z nami, jeżeli uważacie, że Wasze dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub innymi wymogami prawnymi.

Istnieje również możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami w celu poprawienia lub usunięcia Waszych danych osobowych, sprawdzamy czy spełnione zostały powyższe warunki, po czym dokonujemy zmian lub usuwamy dane tak szybko, jak to możliwe.

Macie Państwo prawo to sprzeciwieniu się przetwarzaniu Waszych danych osobowych. Sprzeciw może również dotyczyć przetwarzania w zakresie przekazywania przez nas Państwa danych do celów marketingowych. Sprzeciw można zgłosić korzystając z naszych danych kontaktowych znajdujących się na początku niniejszego dokumentu. Jeżeli sprzeciw jest uzasadniony, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych.

Można również skorzystać z przenoszalności danych, jeżeli chcecie Państwo, by wasze dane przeniesiono do innego administratora lub podmiotu przetwarzającego.

Z własnej inicjatywy, usuwamy Państwa dane osobowe, jeżeli przestaną być potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy.

Właścicielem strony internetowej jest Bluecollar A/S VAT: 32095828