Projektering af byggeri: Den vigtigste viden og konkret eksempel

BlueCollar_DK_Facebook_Linkedin_2400x1260px (4)
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Projektering af byggeri er en kompleks proces, der kræver ekspertise inden for bl.a. arkitektur, ingeniørfag og projektstyring.

I dette indlæg gennemgår vi det trin for trin, ligesom du får et konkret eksempel på projektering af en skole, så pointerne står tydeligere frem.

Table of Contents

Hvad er projektering af byggeri?

Projektering af byggeri er processen med at planlægge og designe en bygning, før selve byggeriet påbegyndes. Projektering omfatter dermed oftest:

 • Analyse af byggeriets krav og behov: Det kan f.eks. være funktionelle, æstetiske, tekniske og økonomiske krav.
 • Designudvikling: Når krav og behov er på plads, skal bygningen designes. Det er både det overordnede koncept, men også detaljerede tegninger og specifikationer for materialer og udstyr.
 • Beregning og dimensionering: Der skal beregnes og dimensioneres en række forskellige parametre, herunder f.eks. bæreevne, varmeisolering, akustik, ventilation og lysforhold.
 • Myndighedsgodkendelse: Når design og beregninger er på plads, skal projektet godkendes af relevante myndigheder, og der skal f.eks. indsamles byggetilladelser og miljøgodkendelser.

Derudover skal projektstyringen være på plads, så projektet undervejs kan styres og koordineres for at sikre, at tidsplan og budgetter overholdes. God projektering hjælper dermed også med at undgå konventionalbod

Hvad er projekteringsfasen?

Projekteringsfasen er fase 4 i byggeriets 6 faser. Det er fasen før fase 5 – udførelsesfasen.

Projekteringen skal være grundigt gennemarbejdet, før udførelsesfasen starter, da det er vigtigt at kende alle forudsætninger og risici ved projektet.

Konkret eksempel på projektering af byggeri – ny skolebygning

Vi vil tage udgangspunkt i byggeriet af en ny skole og opstille projekteringen, som den kunne opstilles i praksis. Den vil naturligvis være markant mere gennemarbejdet og detaljeret i virkeligheden.

Projekt: Ny skolebygning

Formål: At designe en moderne og funktionel skolebygning med plads til 400 elever i alderen 6-16 år.

Analyse af krav og behov

 • Maksimal byggehøjde: 3 etager
 • Grundareal: 2700 m²
 • Antal klasseværelser: 30
 • Fællesarealer: Bibliotek, kantine, idrætshal og fællesareal til undervisning på tværs af klasser og årgange.
 • Energiforbrug: Maksimalt 50 kWh/m²/år
 • Budget: 60 millioner kroner
 • Beliggenhed: Tæt på offentlig transport og rekreative områder.

Designudvikling

 • Koncept: Skolen skal have en moderne og åben arkitektur med masser af dagslys og grønne områder.
 • Facade: Glasfacade mod syd for at maksimere dagslys og solvarme.
 • Indretning: Skolen skal have 3 etager med klasseværelser på de øverste etager og fællesarealer og kontorer i stueetagen.
 • Materialer: Energieffektive materialer med lav miljøpåvirkning skal anvendes.
 • Teknologi: Skolen skal have et intelligent bygningsstyringssystem, der kan regulere lys, varme og ventilation efter behov.

Beregning og dimensionering

 • Beregning af energiforbrug og varmetab.
 • Akustiske beregninger af støjniveauet i klasseværelserne.
 • Ventilationsberegninger mhp. godt indeklima.

Myndighedsbehandling

 • Ansøgning om byggetilladelse og miljøgodkendelse indsendes til kommunen.
 • Ansøgning om tilslutning til offentlige forsyningsanlæg, f.eks. vand, el og fjernvarme, indsendes til de relevante myndigheder.

Projektstyring

 • En projektleder udpeges til at styre og koordinere projektet.
 • Samarbejde med entreprenører og arkitekter sikrer, at tidsplaner og budgetter overholdes.
 • Byggeriet skal være færdigt inden skoleårets start.
Denne skolebygning har uden tvivl gennemgået grundig projektering inden udførelse

Konklusion: Hvorfor er projektering vigtigt?

Projektering af byggeri er vigtigt af flere årsager – herunder bl.a.:

 • Kvalitetssikring: En grundig projektering sikrer, at alle aspekter af byggeriet er nøje overvejet og planlagt. Dermed minimeres risikoen for fejl og mangler i byggeriet.
 • Tids- og ressourcestyring: En effektiv projektering giver mulighed for at reducere omkostningerne og forkorte byggeperioden.
 • Sikkerhed: Projektering kan også bidrage til, at byggeriet opfylder relevante sikkerhedsstandarder og lovgivning. Dette kan bl.a. omfatte brandsikkerhed og korrekt ventilation.
 • Brugervenlighed: En grundig projektering øger sandsynligheden for, at byggeriet er tilpasset brugernes behov.
 • Bæredygtighed: Projektering af byggeri kan reducere miljøpåvirkningen via energieffektive materialer, der optimerer bygningens energiforbrug.

Alt i alt giver succesfuld, velstruktureret projektering et byggeri af høj kvalitet, som både er sikkert, brugervenligt og bæredygtigt.