Hvad er en storentreprise, og hvilke fordele og ulemper har den?

ej-yao-D46mXLsQRJw-unsplash
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg får du en nem definition på storentreprisen. Vi gennemgår dens vigtigste fordele og ulemper og sammenligner den med hovedentreprisen.  

Tre opsummerende hovedpointer i dette indlæg:

 • En storentreprise grupperer beslægtede fagentrepriser, og bygherren har det fuldstændige ansvar for projektets planlægning og koordinering.
 • Fordele ved storentreprise inkluderer nemmere styring og koordinering, mens ulemper kan være øget krav til samarbejde mellem entreprenør og bygherre.
 • Forskellen på storentreprise og hovedentreprise er, at storentreprenøren styrer grupper af fagentreprenører, mens hovedentreprenøren hyrer og styrer enkelte fagentreprenører separat.

Table of Contents

Hvad er en storentreprise?

En storentreprise er en gruppering af beslægtede fag, inddelt i delentrepriser. Det vil f.eks. sige, at man kan gruppere fagentrepriser som:

I samme storentreprise, som styres af den enkelte storentreprenør.

Storentreprisen er, ligesom fagentreprisen, en entrepriseform, hvor bygherren har det fuldstændige ansvar for projektets planlægning.

Definitionen på en storentreprise er dermed en samlet gruppe af fagentrepriser, hvor bygherren har det koordinerende ansvar. Storentrepriser benyttes derfor kun af bygherrer med stor byggefaglig viden og/eller erfaring med byggeprojekter.

Storentreprise fordele og ulemper

Man anser typisk en storentreprise for at have følgende fordele:

 • Nemmere at styre og koordinere de enkelte fagentrepriser, når de er grupperet
 • Storentreprenøren styrer fagentreprenører, hvilket fjerner et pres fra bygherren
 • Optimeret materiale- og tidsforbrug

Følgende anses typisk for de største ulemper ved en storentreprise:

 • Projektet kan løbe løbsk, hvis storentreprenøren og bygherren ikke sammen kan styre de enkelte fagentreprenører
 • Bygherre bliver stadig nødt til at føre tilsyn og lede byggeriet
En bygherre har et stort ansvar i en storentreprise, hvor vedkommende både skal føre tilsyn og lede projektet.

Storentreprise vs hovedentreprise – hvad er forskellen?

Forskellen på storentreprise og hovedentreprise ligger primært i hyringen og styringen af fagentreprenører.

Hovedentreprenøren hyrer typisk enkelte fagentreprenører ind, mens storentreprenøren samler de enkelte fagentreprenører i grupper.

Hvad er en storentreprenør?

En storentreprenør er et firma, der koordinerer grupperede fagentreprenører. Storentreprenørens ansvar er dermed at styre sit eget delprojekt i den samlede entreprise.

Storentreprise pris – hvordan beregnes den?

Prisen på en storentreprise kan i princippet styres 100% af bygherren. Typisk vil den afhænge af følgende faktorer:

 • Hvad skal bygges?

En ny fabriksbygning er dyrere end en carport.  

 • Hvor skal det bygges?

Det er dyrere at bygge i storbyen end på landet.

 • Hvem skal bygge det?

Nogle storentreprenører er dyrere og/eller bedre end andre.

Herunder skal du som bygherre også være opmærksom på eventuelle udgifter til eksterne rådgivere, medmindre du er kvalificeret til at klare hele processen selv.