Tidsplan for byggeri: Vigtig viden og konkret eksempel

Mand i gang med at lægge tidsplan for ny byggeri
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

En gennemarbejdet tidsplan er en forudsætning for den produktive og effektive byggeproces.

I dette indlæg gennemgår vi derfor nyttige råd om tidsplanen for et byggeri, herunder fremgangsmåde og fordele, samt et konkret eksempel på en tidsplan for et byggeri.

Table of Contents

Hvad er en tidsplan for et byggeri?

En tidsplan for et byggeri er en oversigt over, hvornår de forskellige arbejdsopgaver i en byggeproces skal udføres og færdiggøres. Tidsplanen forventningsafstemmer byggeriets varighed, så entreprenøren effektivt kan planlægge og løse projektets delopgaver.

Det indebærer f.eks. at forstå kvalitetskravene til byggeriet, identificere fremtidige behov samt analysere og medregne faktorer, der kan ændre på byggeriet og dets varighed.

På den måde sikres en produktiv fase 5 – udførelsesfasen – i byggeriets 6 faser.

3 trin til en effektiv tidsplan for et byggeri

Det er umuligt at lave generelle retningslinjer for en effektiv bygge-tidsplan – men vi har erfaret, at disse 3 trin udgør fundamentet for at lægge en tidsplan i ethvert byggeprojekt:

Trin 1: Analyser ressourcebehov

Det er vigtigt fra start at have styr på, hvilke ressourcer og kompetencer der er behov for undervejs i byggeprocessen.

Det skaber overblik over arbejdsfaserne og den nødvendige bemanding til byggeriet.

Samtidig muliggør det effektiv planlægning, så arbejdet kan udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Det hjælper også med at undgå evt. konventionalbod

Trin 2: Identificer risikofaktorer og nødvendige forbehold

Det er i et byggeprojekt vigtigt at tage højde for risici og forbehold, der kan ændre tidsplanen for byggeriet. Det kan f.eks. være:

– Vejret: Vejrligsdage skal indberegnes i aftalen for byggeriet, da der altid er risiko for, at dårlige vejrforhold kan umuliggøre arbejdsopgaver eller forsinke arbejdsprocesser.

Uforudset ekstraarbejde og ændringer: De fleste byggerier oplever uforudset ekstraarbejde – dette er simpelthen et generelt vilkår. Derfor bør dette beskrives i aftalen for byggeprojektet.

– Forsinkelser og bemandingsudfordringer: Særligt større byggerier er udfordrede af dette, da projekterne strækker sig over mange måneder – og nogle gange flere år.

Trin 3: Udarbejd en realistisk og detaljeret tidsplan

Til sidst skal du naturligvis udarbejde en detaljeret tidsplan for byggeriet, der tager højde for ovenstående behov og faktorer. Den skal være tydelig og realistisk ift. den afsatte tid til de enkelte arbejdsopgaver.

Hvis der er separate entreprenører på de forskellige arbejdsopgaver i byggeriet, er det afgørende at få koordineret og afstemt tidsplanen for delopgaverne med dem. I den forbindelse kan der med fordel indlægges mellemtider i tidsplanen for at komme eventuelle forsinkelser i forkøbet.

Det kræver en detaljeret tidsplan, hvis alle på projektet skal have det optimale ud af deres arbejdstid

Fordele ved en detaljeret tidsplan for et byggeri

1: Du forbedrer produktiviteten

En tidsplan med realistiske tidsrammer og effektiv koordinering mellem entreprenørerne er grundstenen for høj produktivitet.  

2: Du kvalitetssikrer dit byggeri

Med en grundig, realistisk tidsplan er risikoen for kvalitetsforringende fejl væsentligt mindre. Tilstrækkelig tid til at udføre opgaverne er en forudsætning for høj kvalitet i byggeriet.

3: Du er garant for sikkerheden i byggeprojektet

Endelig sikrer du gennem din tidsplan, at arbejdsprocesserne i dit byggeri kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er en forudsætning for et succesfuldt byggeri, at alle medarbejdere kan gå sikkert og trygt på arbejde.

Et konkret eksempel på en tidsplan: Opførelse af fabriksbygning

Vi tager udgangspunkt i et byggeprojekt med en ny fabriksbygning, der strækker sig over 3 måneder inddelt i arbejdsopgaver pr. uge.

Uge 1:

Mandag: Jordarbejdere (40 timer) – Jordforberedelse, terrænudgravning

Tirsdag-fredag: Betonarbejdere (40 timer) – Støbning af fundament og gulv

Uge 2-3:

Mandag-fredag: Stålarbejdere (40 timer) – Opførelse af stålskelet til bygningen

Uge 4-6:

Mandag-fredag: Elektrikere (40 timer) – Installation af el-ledninger, belysning, og el-udstyr

Mandag-fredag: Rørlæggere (40 timer) – Installation af VVS-udstyr og rørledninger

Uge 7-10:

Mandag-fredag: Tømrere (40 timer) – Opførelse af indvendige vægge, tagkonstruktion

Mandag-fredag: Malere (40 timer) – Maling af vægge og lofter

Uge 11-12:

Mandag-fredag: Gulvbelægningsfolk (40 timer) – Installation af gulvbelægning

Mandag-fredag: Ventilationsinstallatører (40 timer) – Installation af ventilations- og klimaanlæg

Uge 13-14:

Mandag-fredag: Glarmestre (40 timer) – Montering af vinduer og glasfacader

Mandag-fredag: Flise- eller belægningsarbejdere (40 timer) – Installation af fliser eller belægning i specifikke områder

Ovenstående eksempel på en tidsplan kan også indsættes i et Excel-skema. Du bør lave kolonner for hhv. fagområde, arbejdsområde, tidsforbrug, ugenummer, datoer, ekstra noter samt sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger.

Når det er gjort, kan du justere og opdatere tidsplanen, hvis der opstår ændringer i byggeriet, ekstraarbejde, manglende bemanding eller noget helt fjerde.  

Bemærk, at denne tidsplan er meget forsimplet for enkelthedens skyld. En tidsplan som denne varierer altid afhængigt af projektets størrelse, kompleksitet og en række andre faktorer.

Vi har estimeret tidsforbruget på de forskellige arbejdsopgaver for hver uge og udspecificeret de enkelte opgaver, der skal løses.