Hvad er en underentreprenør, og hvilket ansvar har hovedentreprenøren?

underentreprenør
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Samarbejdsrelationer mellem hovedentreprenører og underentreprenører er almindeligt i dansk byggeri.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå uenigheder om ansvarsfordeling og hæftelse parterne imellem. Tværtimod sker det relativt ofte.

I dette indlæg får du en enkel definition af underentreprenørens rolle i byggeriet – herunder naturligvis de nuancer, der ligger i samarbejdet med hovedentreprenøren.

Bemærk, at dette skriv ikke må erstatte juridisk rådgivning.

Table of Contents

Hvad er en underentreprenør?

En underentreprenør udfører en aftalt del af et større byggeprojekt på vegne af hovedentreprenøren, der har det overordnede ansvar for byggeprojektet.

Underentreprenører arbejder dermed aldrig direkte for bygherren, men i stedet som ekstern leverandør for hovedentreprenøren.

Typisk er underentreprenører specialiseret i en eller flere former for fagentreprise (f.eks. VVS-arbejde, tømrerarbejde eller malerarbejde).

At bruge underentreprenører gør det muligt for hovedentreprenøren at have specialiseret viden tilgængelig uden at lave dyre ansættelser. Det giver generelt en højere projektkvalitet uden at gå på kompromis med omkostninger. 

En underentreprenør udfører specialiseret arbejde for en hovedentreprenør

Hvad er reglerne for forholdet mellem hovedentreprenør og underentreprenør?

Generelt gælder det, at underentreprenøren er ansvarlig for at udføre det arbejde, de er hyret til – mens hovedentreprenøren har det overordnede ansvar for projektet.

Der skal altid være tale om et decideret leverandør-forhold – og ikke et arbejdsgiver-lønmodtager forhold, der blot er camoufleret som hovedentreprenør-underentreprenør forhold.

Det vil f.eks. sige, at man som entreprenør ikke må hyre forskellige underentreprenører ind og i praksis alligevel lede dem direkte på byggepladsen som et alm. arbejdsmandskab.

I det tilfælde vil det anses som, at underentreprenøren reelt er ansat af hovedentreprenøren. Det gælder også, selvom arbejdet bliver faktureret og betalt på normal vis.

Hvilket ansvar har underentreprenøren i arbejdet for hovedentreprenøren?

Som selvstændig virksomhed skal underentreprenøren overholde tidsfrister mm., som er fastsat af hovedentreprenøren og bygherren i entreprisekontrakten

Det kan i nogle tilfælde være svært at styre, men hovedentreprenøren har altid ansvaret for byggeprojektet overfor bygherre og skal derfor kunne styre omkostninger forvoldt af underentreprenør.

Typisk imødekommer man dette ved i kontrakten at indsætte vilkår om f.eks. dagbøder ved forsinkelser og arbejde af lav kvalitet, der kan føres tilbage til underentreprenøren.  

Hvem hæfter for underentreprenøren?

Hvis der opstår skader eller fejl pga. underentreprenørens arbejde, vil det normalt være underentreprenøren selv, som skal stå til ansvar og betale eventuelle erstatninger.

Det betyder dog ikke, at der ikke er undtagelser til reglen. Hvis hovedentreprenøren f.eks. har overladt særligt risikofyldt arbejde til underentreprenøren, der medfører erstatningsberettiget skade på byggeprojektet, kan det muligvis være hovedentreprenøren, der hæfter for skaden. Det skete f.eks. i denne sag om styret underboring

Derfor kan det generelt anbefales, at hovedentreprenøren fører tilsyn med underentreprenørens arbejde undervejs for at minimere den overordnede skadesrisiko og dermed erstatningsansvar.

Underentreprenøren hæfter som udgangspunkt selv for sit arbejde og de resultater, der opnås. Det skyldes helt enkelt, at underentreprenøren må anses som selvstændigt agerende virksomhed – og ikke ansat og dermed underordnet af hovedentreprenøren. 

Hvilket ansvar har hovedentreprenøren for samarbejdet med underentreprenøren?

Hovedentreprenøren har det overordnede ansvar for hele byggeprojektet og skal sikre, at alle involverede parter lever op til deres forpligtelser. Hovedentreprenøren er også ansvarlig for at koordinere arbejdet mellem evt. flere forskellige underentreprenører og sikre, at de overholder aftalte tidsplaner og kvalitetsstandarder.

Det er vigtigt, at hovedentreprenøren er grundig i sit valg af underentreprenører. Hvis der opstår skader eller fejl pga. en underentreprenørs arbejde, kan hovedentreprenøren nemlig blive holdt juridisk ansvarlig for at have valgt en upålidelig underentreprenør.

Hvis underentreprenøren går konkurs, er det dermed også hovedentreprenørens ansvar at finde en ny underentreprenør og sikre, at projektet holder tidsplanen og budgettet.