Regler for vikariat – guide til vikarer og virksomheder

mangelpåarbejdskraft2
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Indledningsvis skal vi slå fast, at der er forskel på regler for ansættelse af en vikar via et vikarbureau – og en tidsbegrænset ansættelse direkte hos brugervirksomheden.

I indlægget tager vi udgangspunkt i vores egen ekspertise: Vikariat ansat via vikarbureau. Og herunder gennemgå de vigtigste regler, vilkår og bestemmelser.

Table of Contents

Ansat som vikar via et vikarbureau

Hvis en vikar er ansat via et vikarbureau, afhænger de individuelle vilkår af vikarbureauet. Det gælder også hos os.

Der er dog en vigtig note: vi følger naturligvis altid de vilkår, som brugervirksomheden selv stiller med. Det er i sidste ende vores kunder, der beslutter, hvordan ansættelsesvilkårene skal se ud. 

Med vores store erfaring kan vi dog hjælpe og rådgive kunderne i den rigtige retning, hvis de ikke har den store erfaring med vikariatansættelser. 

Vikarbureauet er vikarens administrative arbejdsgiver

For vikarer ansat via vores vikarbureau er vi administrativ arbejdsgiver, da vi tager os af alt relateret til f.eks. kontrakt, lønudbetaling, SKAT, transport og bolig.

Men det er klart, at selve arbejdet udføres hos brugervirksomheden, hvorfor vi suverænt vil lade f.eks. virksomhedens gældende overenskomst diktere ansættelsesvilkår.

Dermed afhænger vikarens udbetalte timeløn af den gældende timeløn hos brugervirksomheden.

EU’s regler om udbud dikterer, at der ikke må ske forskelsbehandling på tilbudsgivere, der opfylder mindstekravene, selvom der er forskel på deres forskellige kapaciteter og præsentationsevner.

Dette sikrer en retfærdig konkurrence om opgaven.

Regler for fastansættelse af vikar

Det er altid muligt for brugervirksomheden at fastansætte vikarer, og det kan være en god løsning for vikarer og virksomheder, der er blevet glade for samarbejdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der med fastansættelsen følger de forpligtelser, vi som vikarbureau tager os af, herunder bl.a.:

 • Skattekort
 • Lønberegning og -udbetaling
 • Økonomisk dækning af sygefravær
 • Vejledning om Skat, CPR-nr. samt regler på det danske arbejdsmarked
 • Pension
 • Feriepenge
 • Bolig
 • Transport fra hjemlandet samt til og fra arbejdspladsen
 • Sociale bidrag
 • Oversættelse og briefing af opgavens omfang

Derfor kan det ofte være en fordel for virksomheder at lade os håndtere ansættelsen, selvom de har brug for en fuldtidsmedarbejder nu her. Det giver nemlig øget fleksibilitet – og mindre administrativt arbejde. 

En god mellemting er også ordningen try & hire, som vi er specialister i.

Vikarers vilkår sammenlignet med de fastansatte

Vi vil starte med at slå fast, at vikarer lovmæssigt har ret til de samme ansættelsesvilkår som fastansatte i samme stilling med samme anciennitet. Det er dog vigtigt at huske på, at vilkårene i sidste ende bestemmes af brugervirksomheden.

Det er vikarens eget ansvar at læse kontrakten grundigt igennem og være opmærksom på sine rettigheder. Her hjælper vi selvfølgelig med rådgivning og hjælp til hver individuel aftale.  

Nedenfor vil vi gennemgå de grundlæggende vilkår, som en vikar kan forvente i sin ansættelse.

Vilkår og regler for vikarers løn

Lønnen varierer fra stilling til stilling, og det er derfor umuligt at give konkrete løntal for en vikar. En CNC-vikar lønnes f.eks. generelt højere end en lagervikar, og en elektrikervikar lønnes generelt højere end en køkkenvikar.

Vi kan dog sige noget generelt om de vilkår og regler, vi selv opererer under og altid anbefaler til kunden/brugervirksomheden:

 • En vikar har ret til samme løn og vilkår som fastansatte i samme stillinger jf. vikarloven.

Vi har altid forpligtet os til at overholde vikarloven, hvilket vores medlemskab af VikarBranchen dokumenterer.

 • Det betyder, at vikarer har ret til overenskomstmæssig løn, som bestemmes af den virksomhed, vikaren kommer til at arbejde for.

Hvis en vikar er ansat via os, er det vores ansvar at udbetale den løn, som altså besluttes af kunden.

Vilkår og regler for arbejdstid og ferie

Igen er det svært at komme med konkrete tal for arbejdstid og ferie, da det vil afhænge af stillingen og den konkrete aftale.

Helt generelt kan vikarer forvente nøjagtigt de samme arbejdstider som de fastansatte. Dette indebærer bl.a.:

 • Samme månedlige arbejdstimer
 • Samme længde pause- og hviletid
 • Samme mængde nat- og overarbejde
 • Samme mængde ferie

Disse rettigheder, sikret af Vikarloven, er vi hos BlueCollar glade for, da det betyder gode, stabile vilkår for vores vikarer.

Vikar på byggeplads for at symbolisere regler for vikariat

Brug af faciliteter hos brugervirksomheden

Vikarer har jævnfør vikarloven ret til at bruge alle de samme faciliteter som fastansatte i virksomheden. Det kan lyde som en selvfølge for mange, men sådan har det ikke altid været.

Delte faciliteter inkluderer bl.a.:

 • brug af kantine eller massage betalt af brugervirksomheden til de fastansatte.
 • brug af omklædningsrum og badefaciliteter
 • brug af diverse pause- og mødelokaler

Der er som udgangspunkt ingen forskel på, hvad fastansatte og vikarer har adgang til.

Husk at vælge bureau med omhu

Regler og rettigheder er kun noget værd, hvis brugervirksomheden og vikarbureauet følger dem. Det vigtigste supplement til at kende reglerne for et vikariat vil altid være egen research. 

Læs alt, du kan finde, om det vikarbureau, du indgår et samarbejde med. Spørg tidligere kunder, hvordan oplevelsen med mandskabsudlejningen har været. Studer vikarloven. Og dan derefter dine egne beslutninger, så du selv er i kontrol over situationen.

Hvor lang tid varer et vikariat hos BlueCollar?

Vikariatet varer præcis den tid, brugervirksomheden ønsker. Ofte vil der dog være tale om perioder på en række måneder, da vores kunder kender vores vikarer og det, de står for.

Du kan naturligvis altid selv beslutte den nøjagtige ansættelsesperiode, når du ansætter vikarer via BlueCollar. Ligesom vi aftaler fremtidige vilkår med dig, hvis muligheden for forlængelse opstår.

Hvornår får en vikar udbetalt løn?

Vi udbetaler løn til vores vikarer hver 14. dag (medmindre vi aftaler andet med brugervirksomheden).

Vi lover og forpligter os til altid at udbetale løn til tiden, og dermed kan du i samarbejde med os være sikker på, at dine vikarer altid får deres løn til tiden.  

Ansat som vikar direkte hos brugervirksomheden - regler for tilkaldevikarer og barselsvikariat

Ansættelse direkte hos brugervirksomheden finder anvendelse for tilkaldevikarer eller som et barselsvikariat.

Her er der tale en tidsbegrænset ansættelse, hvor vikaren arbejder hos virksomheden, hvis der er ledige vagter, eller indtil den faste medarbejder kommer tilbage.

I denne type ansættelse er vikaren ikke tilknyttet et bureau – og her er det derfor udelukkende brugervirksomheden, der har indflydelse på alle ansættelsesvilkår samt administrative forpligtelser.

Det vil sige, at vikaren er omfattet af virksomhedens overenskomst. Er virksomheden ikke omfattet af overenskomst, er vikaren i stedet omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.