Regler for vikariat – guide til vikarer og virksomheder

Kopi af Design uden navn
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser

Hvilke regler gælder for ansættelse af vikarer?

Indledningsvist er det vigtigt at slå fast, at der er forskel på regler for ansættelse af en vikar via et vikarbureau – sammenlignet med en tidsbegrænset ansættelse direkte hos brugervirksomheden.

I indlægget her vil vi tage udgangspunkt i vores egen ekspertise: Vikariat som ansættelse via vikarbureau. Her vil vi gennemgå regler, vilkår og bestemmelser for de hundredvis af vikarer, vi hver dag hjælper til en god og meningsfyldt arbejdsdag.

På den måde håber vi, at du som brugervirksomhed er bedre klædt på i jagten på den bedste vikararbejdskraft.

Table of Contents

Ansat som vikar via et vikarbureau

Er en vikar ansat via et vikarbureau, afhænger de individuelle vilkår af vikarbureauet. Det gælder også hos os – med den vigtige note, at vi naturligvis altid følger de vilkår, som brugervirksomheden opererer med.

Og dermed kan man sige, at vilkårene i vikarens ansættelseskontrakt ultimativt bestemmes af brugervirksomheden.

Vikarbureauet er vikarens administrative arbejdsgiver

For vikarer ansat via vores vikarbureau er vi administrativ arbejdsgiver, da vi tager os af alle ting relateret til f.eks. kontrakt, lønudbetaling, SKAT, transport og bolig.

Men det er klart, at selve arbejdet udføres hos brugervirksomheden, hvorfor vi suverænt vil lade f.eks. virksomhedens gældende overenskomst diktere ansættelsesvilkår.

Dermed afhænger vikarens udbetalte timeløn af den gældende timeløn hos brugervirksomheden.

I og med at vi udbetaler vikarens løn, samt hjælper og støtter og generelt er vikarens faste kontaktperson, agerer vi på den måde som vikarens administrative arbejdsgiver. Men vi styrer ikke f.eks. arbejdsopgaver og mødetider. Det gør brugervirksomheden suverænt.

Alle forhold vedrørende opsigelse og forlængelse håndterer vi som vikarbureau.

Vikarens vilkår sammenlignet med de fastansatte

I denne sektion vil vi gennemgå de grundlæggende vilkår, som en vikar kan forvente i sin ansættelse.

Vi kan starte med at slå fast, at vikarer lovmæssigt har ret til de samme ansættelsesvilkår som fastansatte i samme stilling med samme anciennitet. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at vilkårene i sidste ende bestemmes af brugervirksomheden.

Det er vikarens eget ansvar at læse kontrakten grundigt igennem og være opmærksom på sine rettigheder. Her hjælper vi selvfølgelig med rådgivning og hjælp til hver individuel aftale.  

Vilkår og regler for vikarer: Løn

Lønnen varierer fra stilling til stilling, og det er derfor umuligt at give konkrete løntal for en vikar. En CNC-vikar lønnes f.eks. generelt højere end en lagervikar, og en elektrikervikar lønnes generelt højere end en rengøringsassistent.

Sådanne eksempler er der masser af, og derfor kan vi ikke komme med konkrete løntal. Vi kan dog sige noget generelt om de vilkår og regler, vi selv opererer under og altid anbefaler til brugervirksomheden.

 • En vikar har ret til samme løn og vilkår som fastansatte i samme stillinger jævnfør vikarloven.

Vi har altid forpligtet os på at overholde vikarloven, hvilket vores medlemskab af VikarBranchen dokumenterer.

 • Det betyder, at vikarer har ret til overenskomstmæssig løn, som bestemmes af den virksomhed, vikaren kommer til at arbejde for.

Hvis en vikar er ansat via et vikarbureau som vores, er det vores ansvar at udbetale den løn, som altså besluttes af brugsvirksomheden.

Vilkår og regler for vikarer: Arbejdstid og ferie

Igen er det svært at komme med konkrete tal for arbejdstid og ferie, da det vil afhænge af stillingen og den konkrete aftale.

Helt generelt kan vikarer forvente nøjagtig de samme arbejdstider som de fastansatte. Dette indebærer bl.a.

 • Samme månedlige arbejdstimer
 • Samme længde pause- og hviletid
 • Samme mængde nat- og overarbejde
 • Samme mængde ferie

Disse rettigheder har Vikarloven sikret, hvilket vi hos BlueCollar er glade og stolte over, da det betyder gode, stabile vilkår for vores vikarer.

Vilkår og regler for vikariat: Fastansættelse hos brugervirksomheden

Det er altid muligt for brugervirksomheden at fastansætte vikarer, og det kan være en god løsning for vikarer og virksomheder, der er blevet glade for samarbejdet.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der med fastansættelsen følger de forpligtelser, som vi som vikarbureau tager os af, herunder bl.a.:

 • Skattekort
 • Lønberegning og -udbetaling
 • Økonomisk dækning af sygefravær
 • Vejledning om Skat, CPR-nr. samt regler på det danske arbejdsmarked
 • Pension
 • Feriepenge
 • Bolig
 • Transport fra hjemlandet samt til og fra arbejdspladsen
 • Sociale bidrag
 • Oversættelse og briefing af opgavens omfang

Regler og vilkår for vikarer: Brug af faciliteter hos brugervirksomheden

Vikarer har jævnfør vikarloven ret til at bruge alle de samme faciliteter som fastansatte i virksomheden. Det kan lyde som en selvfølge for mange, men sådan har det ikke altid været.

Delte faciliteter inkluderer bl.a.:

 • brug af kantine eller massage betalt af brugervirksomheden til de fastansatte.
 • brug af omklædningsrum og badefaciliteter
 • brug af diverse pause- og mødelokaler

Der er som udgangspunkt ingen forskel på, hvad fastansatte og vikarer har adgang til.

Husk at vælge bureau med omhu

Regler og rettigheder er kun noget værd, hvis brugervirksomheden og vikarbureauet følger dem. Det vigtigste supplement til at kende reglerne for et vikariat vil altid være egen research. 

Læs alt, du kan finde, om det vikarbureau, du indgår et samarbejde med. Spørg tidligere kunder, hvordan oplevelsen med mandskabsudlejningen har været. Studer vikarloven. Og dan derefter dine egne beslutninger, så du selv er i kontrol over situationen.

Hvor lang tid varer et vikariat hos BlueCollar?

Vikariatet varer præcis den tid, brugervirksomheden ønsker. Ofte vil der dog være tale om perioder på en række måneder, da vores kunder kender vores vikarer og det, de står for.

Du kan naturligvis altid selv beslutte den nøjagtige ansættelsesperiode, når du ansætter vikarer via BlueCollar. Ligesom vi aftaler fremtidige vilkår med dig, hvis muligheden for forlængelse opstår.

Hvornår får en vikar udbetalt løn?

Vi udbetaler løn til vores vikarer hver 14. dag (medmindre vi aftaler andet med brugervirksomheden).

Vi lover og forpligter os til altid at udbetale løn til tiden, og dermed kan du i samarbejde med vores bureau være sikker på, at dine vikarer altid får deres løn til tiden.  

Ansat som vikar direkte hos brugervirksomheden - regler for tilkaldevikarer og barselsvikariat

Der er selvfølgelig en anden måde at arbejde som vikar på, og det er via en ansættelse direkte hos brugervirksomheden.

Denne type ansættelse finder anvendelse for tilkaldevikarer eller som et barselsvikariat. Der er altså tale om en tidsbegrænset ansættelse, hvor vikaren arbejder hos virksomheden såfremt der er ledige vagter, eller indtil den faste medarbejder kommer tilbage.

I denne type ansættelse er det naturligvis udelukkende brugervirksomheden, der har indflydelse på alle ansættelsesvilkår samt administrative forpligtelser, da vikaren ikke er tilknyttet et bureau.

Det vil sige, at vikaren er omfattet af virksomhedens overenskomst, hvis virksomheden er under en. Er virksomheden ikke det, er vikaren i stedet omfattet af loven om tidsbegrænset ansættelse.