Hvad er en konventionalbod?

stort byggeprojekt for at illustrere konventionalbod
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg gennemgår vi alt den vigtigste viden om konventionalbod i byggeriet – inklusive et konkret eksempel for at illustrere det enkelt og nemt. 

Table of Contents

Hvad er en konventionalbod?

En konventionalbod er et fastsat beløb, der betales som kompensation for at overtræde betingelser i en kontrakt, f.eks. forsinkelser af arbejdet, overtrædelse af hemmeligholdelsesaftale (NDA) eller en kundeklausul.

Konventionalbod ses ofte i byggeriet, da der ofte ses eksempler på forsinkelser og uforudsete ekstraarbejder. 

Forskellen på konventionalbod og erstatning

Forskellen på konventionalbod og almindelig erstatning er, at konventionalbod ikke kræver, at man kan dokumentere et økonomisk tab. Det kræver en erstatning derimod.

Det vil sige, at hvis den anden part blot overtræder aftalen, kan man henvise til den fastsatte konventionalbod og kræve kompensation.

Hvordan bruges konventionalbod i byggeriet?

I byggeriet bruges konventionalbod som en forudbestemt kompensation for misligholdelse af kontraktmæssige forpligtelser. Det kan f.eks. være forsinkelser eller ikke-planlagte ekstraarbejder i færdiggørelsen af et byggeri.

Konventionalboden betales i disse tilfælde som kompensation for den mistede konkurrencefordel og tabt fortjeneste.

Hvad er størrelsen på konventionalboden?

Størrelsen på en konventionalbod varierer og skal være rimelig i forhold til overtrædelsen.

I byggeriet er konventionalboden ofte fastsat til en procentdel af prisen for tilkøbet, f.eks. 5% af prisen for ekstraarbejder. Det kan også være i form af dagbøder pr. dags forsinkelse.

Hvis konventionalboden tilføres en rådgiver, f.eks. hvis vedkommende har misset et ekstraarbejde i projektering af byggeriet, kan den samlede konventionalbod generelt ikke overstige samlet 10% af rådgiverens honorar for opgaven.

Det er vigtigt, at størrelsen på konventionalboden er rimelig ifht. overtrædelsen, og den kan i visse tilfælde nedsættes af domstolene, hvis den anses for urimelig.

Er der tavshedspligt om konventionalboden?

Ja, der kan være tavshedspligt om konventionalboden, især hvis det er en del af en hemmeligholdelsesaftale (NDA) eller en anden fortrolig aftale.

Konkret eksempel på konventionalbod

Vi forestiller os to parter: Entreprenørfirmaet “Byg & Co.” og ejendomsudvikleren “Ejendomsudvikling A/S”, der indgår en kontrakt om at opføre et nyt kontorbyggeri. I kontrakten er der fastsat en tidsplan, hvor Byg & Co. forpligter sig til at færdiggøre byggeriet inden for 18 måneder.

Ejendomsudvikling A/S oplever forsinkelser undervejs pga. dårligt vejr og leveringsproblemer med byggematerialer. Byg & Co. nægter, at forsinkelserne er deres skyld og vil derfor ikke acceptere ansvar.

I kontrakten er der imidlertid en klausul om en konventionalbod på 10.000 kr. pr. dag for hver dag, byggeriet overskrider den aftalte færdiggørelsesdato. Da byggeriet nu er forsinket med 30 dage, kræver Ejendomsudvikling A/S nu, at Byg & Co. betaler en konventionalbod på 300.000 kr. som kompensation for forsinkelsen.

Byg & Co. modsætter sig betalingen, og der opstår en tvist mellem parterne: Skal konventionalboden betales, og hvis ja, hvor stort et beløb skal betales?

I stedet for at ende i en dyr retssag forhandler parterne om en nedsættelse af beløbet og enes om en samlet betaling på 180.000 kroner fra Byg & Co.

I store byggerier er det særligt vigtigt at være enige om konventionalbod inden opstart, da rigtigt mange ting kan gå galt.

Kan man undgå at betale konventionalbod?

Hvis de kontraktmæssige forpligtelser ikke er overholdt, er svaret grundlæggende (juridisk) nej.  

For at undgå at pålægges en konventionalbod er det vigtigt at overholde de kontraktmæssige forpligtelser. Den nemmeste måde at undgå konventionalbod på er derfor at sikre sig, at man opfylder alle krav og forpligtelser i kontrakten for at undgå eventuelle overtrædelser.