Prisoverslag i byggeri: Den vigtigste viden og retningslinjer

Glas med mønter for at symbolisere prisoverslag
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg får du den vigtigste viden om prisoverslag på opgaver i byggebranchen. Dette er vigtig viden for både kunder og byggefirmaer, der vil navigere korrekt i reglerne for prisoverslag på byggeopgaver. 

Det er vigtigt at kunne udarbejde skarpe prisoverslag – både når det gælder rammeaftaler og tilbudsgivning til enkelte opgaver.

Table of Contents

Hvad er et prisoverslag?

Et prisoverslag er en estimeret pris på, hvad det vil koste at udføre en opgave. Et prisoverslag, eller bare overslag, er derfor en cirkapris på opgaven, som du angiver til din kunde.

Din kunde kan på den måde se den estimerede pris, de kan forvente at betale for udførelsen af opgaven. Prisoverslaget inkluderer den samlede cirkapris baseret på prisen for transport, byggearbejde, materialer og andet.

Prisoverslaget er en estimeret pris

Prisoverslaget er en umiddelbart estimeret pris og derfor ikke bindende.

Det er dermed vigtigt, at kunden er orienteret om eventuelle ekstra omkostninger, hvis I indgår en aftale. Dette kan f.eks. skyldes uventede udfordringer ved arbejdet. Sker dette, er det altid dit ansvar at informere din kunde, hvis prisen afviger fra det oprindelige overslag.

Det modsatte af et prisoverslag er et fastpristilbud. Dette tilbud er nemlig bindende.

Prisoverslag og regningsarbejde

Hvis arbejdet udføres efter regning, er prisoverslaget ikke bindende. Her betaler kunden nemlig for den tid og de materialer, som byggefirmaet har brugt på arbejdets udførelse. Og det kan både være mere eller mindre end overslaget.

En såkaldt efterregning indebærer, at kunden betaler de forbrugte timer på opgaven, som ikke fremgik af overslaget. Her er det vigtigt, at byggefirmaet oplyser kunden om følgende:

  • Timepris
  • Hvad en svend og lærling koster i timen

Dog må den forlangte pris ikke være urimelig. Selvom kunden får tilbudt et prisoverslag, som altså kan stige undervejs i opgaven, bør kunden altid orienteres om en mindstepris.

Det er entreprenørens pligt at informere kunden, hvis prisen overstiger overslaget med 15% eller mere. Kunden har herefter mulighed for at tage stilling til, hvis andet ved opgaven kan spares eller skal ændres. Hvis kunden ikke får mulighed for dette, har de som udgangspunkt ikke pligt til at betale beløbet.

Hvor meget må et overslag afvige?

Der findes ingen formelle regler for, hvor meget et overslag må afvige i den reelle pris.

Som vi så ovenfor, er der dog generel konsensus om, at hvis prisen stiger med mere end 15% fra det oprindelige overslag, skal bygherren involveres. En formulering lignende denne er også nedskrevet i AB Forbruger §24 stk. 2

Der er samtidig set flere dommerkendelser på, at meget markante stigninger på priser, som blev bestridt af kunden, blev nedsat i retten. 

Bygherren skal generelt involveres ved prisstigninger på over 15% fra oprindeligt estimat

Dette er godt at vide, når du giver overslag

Prisoverslag skal altid være sagligt begrundet, selvom et overslag typisk er givet uden en grundig forundersøgelse.

Dog forventes det, at du som byggefirma rammer prisen nogenlunde. Dette sikrer en mere fair aftale mellem dig og din kunde. Overslaget må dog ikke være alt for præcist, da det øger risikoen for, at overslaget bliver set som bindende af din kunde.

Som sagt er det utroligt vigtigt, at du informerer kunden, hvis prisen undervejs overstiger overslaget. Men pas også på med at give et overslag ’med loft’. Med et loft kan den endelige pris ikke overstige den aftalte maksimumpris, selvom kunden betaler efter regning. Som byggefirma skal man derfor være varsom med disse typer aftaler, da langtrukne opgaver i sidste ende kan ende med at give underskud.

For at sikre den bedst mulige aftale, kvalitet og service over for kunden er det vigtigt, at du som byggefirma er transparent med alle opgavens forhold og eventuelle ændringer over for din kunde.