Manglende arbejdskraft i Danmark – hvad er status, og hvordan ser fremtiden ud?

mangelpåarbejdskraft
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Den massive mangel på arbejdskraft i Danmark hæmmer den økonomiske vækst og indsnævrer de optimistiske udsigter til velfærd og grøn omstilling. Vi gennemgår en status og vores bud på løsningen.

Table of Contents

Hvordan har den manglende arbejdskraft udviklet sig det sidste år?

Antallet af ledige stillinger i den private sektor var i 1. kvartal i 2021 på ca. 40.000 – og steg markant til ca. 65.000 i 4. kvartal i 2021.

Denne udvikling fortsatte desværre i 2022, hvor antallet af ledige stillinger i 1. kvartal nåede ca. 68.000

Det har den negative betydning, at andelen af virksomheder med produktionsbegrænsninger slog rekord.

Massivt antal forgæves rekrutteringsindsatser

Derudover viser et rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), at der i perioden september 2021-februar 2022 har været 135.000 forgæves rekrutteringer – fordelt på 79.100 ikke-besatte stillinger og 55.900 kandidater uden de ønskede kvalifikationer.

Hvis der stadig er mangel på arbejdskraft i fremtiden, behøver vi ikke analysere meget på effekten. Samfundet sakker simpelthen bagud, da vi ikke kan leve op til de store produktionsbehov.

Mangel på arbejdskraft ses også ved markant antal forgæves antal rekrutteringer

Hvorfor er der mangel på arbejdskraft i Danmark?

Dette er et meget komplekst spørgsmål at besvare, og først og fremmest er det vigtigt at bemærke, at svaret afhænger af den sektor, man kigger på. Hos BlueCollar er vi særligt eksperter på byggebranchen, og det er derfor denne, vi vil analysere på.

Vi ser bl.a. følgende årsager til manglende arbejdskraft i byggebranchen:

  • Demografiske ændringer: Danmark oplever en stigende gennemsnitsalder, hvor antallet af ældre borgere stiger, mens antallet af unge arbejdstagere falder. I 2023 forventes der således at være over 200.000 flere ældre end unge. Dette kan resultere i en mangel på arbejdskraft, især inden for byggebranchen, hvor der kræves en vis grad af fysisk styrke.
  • Uddannelsesmæssige udfordringer: Hvis vi ikke får uddannet nok håndværkere, opstår der en naturlig mangel på arbejdskraft i byggebranchen. Og det er ingen hemmelighed, at færre unge vælger en håndværksuddannelse, mens den ældre generation er på vej på pension. Det kan skabe en farlig flaskehals, hvor arbejdsudbuddet blot falder og falder.
  • Økonomisk vækst: Hvis økonomien er i vækst, stiger efterspørgslen på arbejdskraft. Det har byggebranchen længe været, og kombinerer man det med andre faktorer, opstår en stor mangel på arbejdskraft.
  • Demografisk mobilitet: Nogle områder i Danmark (særligt områder i provinsen og på landet) har en lav befolkningstilvækst. Der ligger en lang række store bygge-, anlægs-, og produktionsvirksomheder på landet, og hvis folk simpelthen ikke vil bo der, mindskes arbejdsudbuddet naturligt.

Hvordan ser arbejdsstyrken for bygge og anlæg ud i Danmark i 2023?

Hvis vi kigger overordnet på arbejdsstyrken i 2023 i Danmark, er den samlet steget med lidt over 59.000 beskæftigede fra januar 2022 til januar 2023

For bygge og anlæg er der også sket en lille stigning, da den samlede mængde arbejdsstyrke er steget med cirka 2000 fra cirka 182.000 til ca. 184.000

Der er dog brug for endnu flere hænder, da der i 4. kvartal af 2022 stadig var cirka 5.400 ledige stillinger i bygge- og anlægsbranchen

Det er bl.a. det, vi hjælper med hos BlueCollar.

Mangel på arbejdskraft i fremtiden: Hvordan kan vi imødekomme det?

Først og fremmest skal der politiske reformer til, som øger arbejdsudbuddet gevaldigt.

I mellemtiden kæmper vi hos BlueCollar for at skabe vækst for virksomheder ved at rekruttere specialiseret og værdiskabende udenlandsk arbejdskraft.

I september 2022 udgjorde international arbejdskraft nemlig ca. 12,5 pct. af alle lønmodtagere – eller 300.000 i alt.

Havde vi i Danmark været denne arbejdskraft foruden, ville situationen være endnu mere kritisk – hvorfor udenlandsk arbejdskraft og bemandingsplanlægning kun bliver vigtigere herfra.

Vores rolle som vikarbureau kompetent udenlandsk arbejdskraft til bl.a. produktion, industri samt bygge- og anlægsbranchen – og vi er sat i verden for at gøre det nemt for virksomheder at hyre de bedste vikarer via vores helt egen store database af mulige kandidater.

Skal vi i fremtiden fortsat have råd til de ting, vi gerne vil opnå inden for digitalisering, grøn omstilling og vores fælles velfærd, må virksomhedernes vækst og velstand for alt i verden ikke gå i stå.