Hvad er funktionsudbud, og hvornår bruges det i byggebranchen?

funktionsudbud1
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg skal vi kigge nærmere på funktionsudbuddet, som er en udbudsform, der bruges som indledende vurdering af et byggeprojekts vigtigste funktionaliteter. 

Table of Contents

Hvad er et funktionsudbud?

Når der laves funktionsudbud i byggebranchen, beskrives de funktioner eller krav, der skal være i et byggeprojekt. Det kan f.eks. være antallet af- og størrelse på rummene, hvilke materialer der skal bruges, og hvilke faciliteter der skal være tilgængelige.

Når et funktionsudbud laves, foregår altså en indledende projektering. Her skal arkitekten og ingeniøren vurdere, om det er muligt for entreprenøren at lave en mere detaljeret plan.

Her tages særligt hensyn til, om projektet kan udføres sikkert arbejdsmiljømæssigt.

Hvordan foregår et funktionsudbud?

Når funktionsudbuddet udarbejdes, vurderer ingeniører/arkitekter (de projekterende) bl.a. almindelige arbejdsmetoder og brug af tekniske hjælpemidler for at sikre, at arbejdet kan udføres sikkert af entreprenøren.

I denne proces specificerer man ikke den nøjagtige måde, opgaven skal løses på. I stedet gives oplysninger om arbejdet, omgivelserne og eventuelle specielle forhold, så entreprenøren kan udarbejde en detaljeret plan senere.

Konkret eksempel på funktionsudbud – større legeplads

For at lette forståelsen har vi inkluderet et konkret eksempel på et funktionsudbud: Byggeri af en større legeplads.

I funktionsudbuddet for legepladsen skal ingeniører/arkitekter (de projekterende) beskrive de funktioner og krav, der skal være på legepladsen. Det kan f.eks. være gynger, rutsjebaner, klatrestativer, sandkasser og bænke.

De projekterende skal vurdere, om det er muligt for entreprenøren at skabe en detaljeret plan senere, så legepladsen kan bygges sikkert. De skal tage højde for faktorer som materialer, sikkerhed og tilgængelighed.

Den detaljerede plan, som entreprenøren derefter udarbejder, undersøger så, hvordan de enkelte dele af legepladsen skal bygges. Det kan omfatte specifikationer for jordarbejde, installation af legeredskaber og sikkerhedsforanstaltninger som sikkerhedsunderlag og indhegning.

Det er vigtigt, at planen også tager hensyn til, om der er behov for tekniske hjælpemidler eller særlige forholdsregler for at sikre, at arbejdet udføres sikkert og forsvarligt.

Funktionsudbuddet for legepladsprojektet skal altså beskrive funktioner og krav, der skal være på legepladsen. Den detaljerede plan, der udarbejdes senere, vil fokusere på at opfylde disse krav og skabe en sikker og sjov legeplads for alle børnene i byen.

Legeplads ovenfra for at illustrere eksempel på funktionsudbud
En legeplads som denne kunne være et godt bud på et forudgående funktionsudbud

I hvilken type byggeprojekter anvendes funktionsudbud typisk?

Funktionsudbud anvendes i en lang række forskellige typer byggeprojekter, hvor der er behov for at beskrive og specificere de ønskede funktioner og krav. Det kan f.eks. være:

  • Huse, kontorer, skoler eller hospitaler, hvor funktionsudbud bruges til at beskrive bl.a. rumopdeling, faciliteter og materialekrav.
  • Vejbyggeri, brokonstruktion eller jernbaneudvidelser, hvor funktionsudbud bruges til at definere de nødvendige funktioner og krav. Det kan f.eks. være trafikafvikling, vejbredde, belysning, sikkerhedsforanstaltninger og tilgængelighed.
  • Parker, sportsanlæg og andre rekreative områder, hvor funktionsudbud bruges til at beskrive de ønskede faciliteter, f.eks. landskabsdesign, plantevalg, stier og belysning.

Funktionsudbud og AB 18 – hvordan hænger det sammen?

Når funktionsudbuddet er blevet udarbejdet for- og accepteret af bygherren, kan entreprenører eller leverandører afgive tilbud.

Hvis et tilbud accepteres, vil bygherre og entreprenør indgå en kontrakt. AB18 er en standardkontrakt, der kan bruges i denne proces. Læs mere om AB18 her.

I det tilfælde bliver AB18-kontrakten altså en juridisk ramme, der regulerer samarbejdet mellem bygherren og entreprenøren gennem projektets udførelse.

AB18 kan også indeholde bestemmelser, der specifikt adresserer funktionsudbud, herunder krav til dokumentation, ændringer i funktionskravene og eventuelle konsekvenser af manglende overholdelse af funktionskravene.