FAQ

Ofte stillede spørgsmål vedrørende BlueCollars vikarbureau
Polsk håndværker på lagerarbejde
BlueCollar-Square
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser

Spørgsmål

På baggrund af en indledende snak, kan vi som udgangspunkt give dig en indikation af tidsrammen. Afhængig af dine ønsker eller krav til erfaring, uddannelsesniveau og andre særlige kvalifikationer, tager processen fra rekruttering til ansættelse typisk mellem 3 og14 dage.

Ifølge vikarloven har vikarer – også udenlandske vikarer – ret til samme løn og samme vilkår som fastansatte i tilsvarende jobfunktioner. Læs mere om regler for udenlandsk arbejdskraft.

Flere af vores vikarer fra Østeuropa kan tale engelsk – og enkelte tale og/eller forstå dansk.

Hos BlueCollar har vi medarbejdere, der kan kommunikere på vikarernes modersmål. Vi sørger derfor for at sikre, at vikaren har forstået opgaven og at eventuelle instruktioner oversættes for vikaren.

Nej, det indgår som en fast del af vores vikaraftaler og koster derfor ikke ekstra. Vi tager os af alt det praktiske og administrativ i forbindelse med rekrutteringen og ansættelsen, så du kan fokusere på den daglige drift.

Der er ingen beløbsgrænse for brug af udenlandsk arbejdskraft fra EU/EØS statsborgere. Der er derfor ingen beløbsgrænse i forbindelse med vores vikarer.

Ifølge vikarloven har vikarer – også udenlandske vikarer – ret til samme løn og samme vilkår som fastansatte i tilsvarende jobfunktioner. Vi er medlem af VikarBranchen, hvilket betyder, at vi overholder vikarloven.

Fordelen ved udenlandske vikarer er, at de primært er i landet for at arbejde. Det betyder bl.a., at de er effektive og arbejdsomme, at de er nemme at placere tæt på jobbet, og at deres familie er i hjemlandet – og de derfor ikke har barnets 1. sygedag. Herudover har vores udenlandske vikarer også selv et meget lavt sygefravær.