Hvad er en bygherre, og hvordan er ansvarsfordelingen?

Bygherre på inspektion på byggepladsen i orange sikkerhedsvest
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Bygherren er nøglefiguren i ethvert byggeprojekt og har ansvaret for at organisere og føre tilsyn med byggeriet. I dette indlæg gennemgår vi bygherrens betydning og rolle i detaljer.

Table of Contents

Hvad er en bygherre?

En bygherre er den primære aktør bag et byggeprojekt. Bygherren har det fulde ansvaret for dets gennemførelse, herunder økonomisk styring, valg af entreprenører og overholdelse af lovgivning.

Definitionen af en bygherre er altså individet eller enheden, der finansierer og er fuldt ansvarlig for opførelsen af en eller flere bygninger. Det indebærer også kvalitetssikring og sikkerhed.

Bygherren indhenter ofte også byggetilladelser, men det kan også være en opgave for rådgivere som ingeniører og arkitekter.

Hvem er bygherre i projektet – hvornår er man bygherre?

Bygherren kan identificeres ved disse karakteristika:

  • Har den overordnede kontrol med byggeprojektet.
  • Har det overordnede ansvar for projektets gennemførelse og kvalitet.

Bygherren i projektet er altså den person/virksomhed, der beslutter retningen for projektet. Det er bygherren, man går til, når der skal træffes endelige beslutninger om byggeriet.

Hvad betyder bygherre?

Ordet bygherre stammer sandsynligvis fra det tyske ord ”Bauherr”. Ordet er brugt i dansk byggeri i mange år og er i dag det alment gældende for den ansvarlige part i et byggeprojekt.

Hvordan fungerer sikkerhedsstillelse for bygherrer?

Der er følgende regler for sikkerhedsstillelse for bygherrer:

  • Krav om at indbetale en økonomisk garanti som sikkerhed. Summen er på minimum 10% af den samlede entreprisesum, eller 3 måneders gennemsnitsbetaling.
  • Hvis entreprisen dog varer samlet 3 måneder eller mindre, skal bygherre stille med det samlede beløb i sikkerhedsstillelse.

Bygherre har på anden side også mulighed for at tilbageholde betaling til entreprenører, hvis entreprenøren har efterladt mangler i arbejdet, som skal udbedres.

Du kan læse mere om sikkerhedsstillelse for bygherre her.

Oftest vil et byggeprojekt fungere ved, at entreprenører udfører arbejde først og får betaling efterfølgende – eller får udbetalt dele af summen løbende.

Derfor har entreprenøren ret til sikkerhedsstillelse fra bygherrens side, så de er dækket ind ved insolvens fra bygherres side.

Bygherre ved store byggerier har et meget stort ansvar, som det kræver stor erfaring at forvalte

Er der særlige regler for private bygherrer?

Som udgangspunkt er der ingen særlige regler for private bygherrer. De forventes stadig at overholde lovgivning og regulering vedrørende byggeri, sikkerhed og miljømæssige hensyn.

Der kan dog være forskellige ifht. husholdningsaffald afhængigt af det enkelte byggeprojekt.

Hvad er en bygherreleverance?

En bygherreleverance betyder, at bygherren selv sørger for at få de materialer, der skal bruges til byggeriet, leveret.

Dermed står bygherren både med ansvaret for at materialerne, bliver leveret korrekt, samt at de kan monteres korrekt.