Hvad er licitation, og hvilken betydning har det for dig i byggebranchen?

To medarbejdere udarbejder tilbud til licitation
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Den eneste guide, du behøver læse til licitationer.

I dette indlæg får du en nem og ikke-teknisk definition af en licitation, så du ikke behøver bruge mere tid end højst nødvendigt på at forstå betydningen af en licitation.

Table of Contents

Licitation betydning

En licitation betyder, at en opgave inden for bygge- og anlægsbranche går i udbud, og relevante aktører kan byde ind på den. 

En licitation opstår, når en byggeopgave skal udføres, og det endnu ikke er besluttet, hvem der skal løse den. Licitationen slutter, når der er valgt et firma til at løse opgaven.

Hvad er en licitation, og hvordan foregår det?

En licitation er altså et udbud af en bygge- og anlægsopgave, hvor forskellige leverandører kan afgive deres tilbud. Det kan både være på en rammeaftale eller på en enkeltstående kontrakt.

Opgaven kan variere mellem forskellige serviceydelser, leverancer eller byggeprojekter. Generelt set omhandler disse udbud dog, som nævnt, bygge- og anlægsopgaver.

Udbuddet skal indeholde et specificeret krav om selve opgaven, og tilbuddene til opgaven afleveres skriftligt og er bindende indenfor en fastsat tidsfrist.

Forskellige former for licitationer

Der er forskellige former for licitationer, som er vigtige at kende forskellen på.

De to hyppigste former for licitation er den offentlige og den begrænsede licitation – mens indbudt og omvendt licitation er mindre anvendt. Vi gennemgår dem alle herunder.

Offentlig licitation

Ved en offentlig licitation kan alle virksomheder byde ind på opgaven, og udbyderen har frit valg mellem samtlige tilbud. Denne opgave er typisk offentliggjort via annoncer, både digitalt og fysisk.

I annoncen vil det altid fremgå tydeligt, hvad der både teknisk og økonomisk kræves af de virksomheder, som afgiver tilbud, og på samme måde skal disse virksomheder kunne dokumentere deres tekniske og økonomiske evner.

Kun på denne måde kan virksomhederne blive taget i betragtning til opgaven.

En offentlig licitation kaldes ofte også en åben licitation, da enhver interesseret i både EU-lande og lande uden for EU kan byde på opgaven. Det giver nemlig den bredeste konkurrence.

Indbudt licitation

En indbudt licitation fungerer omvendt af en offentlig licitation. Her er det nemlig ikke hvem som helst, der kan afgive et tilbud. Det er derimod ordregiveren selv, der undersøger markedet for relevante virksomheder, der så kan afgive et tilbud på opgaven.

Der indbydes som regel 3-5 forskellige firmaer, som kan byde på opgaven. I denne indbydelse vil det fremgå tydeligt, hvor mange der er blevet opfordret til at afgive et tilbud på opgaven.

Udover dette skal indbydelsen også fortælle, om opgaven bliver tildelt efter tildelingskriteriet om den ’laveste pris’ eller det ’mest fordelagtige økonomiske bud’.

På denne måde ved du, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver indbudt til en licitation af denne type.

Begrænset licitation

En begrænset licitation fungerer på den måde, at der er en prækvalifikation, som begrænser antallet af tilbudsgivere

Denne prækvalifikation er en fase, hvor de bedst kvalificerede til opgaven bliver udvalgt til at give en ansøgning. Denne ansøgning skal så godkendes for at kunne deltage i selve udbuddet om opgaven.

Det er nemlig tilbudsgivernes opgave at søge om at blive prækvalificeret. Sørg derfor for at beskrive din virksomhed med stærke argumenter, så du fremstår som en god kandidat til at give et tilbud på opgaven. Vær altid sikker på, at din virksomhed kan præstere netop dét, som opgaven går ud på, inden du ansøger.

En begrænset licitation har desuden ikke et fast minimumskrav af antallet af tilbudsgivere, men det maksimale antal vil blive oplyst i annoncen.

Prækvalificerede virksomheder har desuden mindst 15 arbejdsdage til at indberette deres interesse i at deltage om udbuddet.

Begrænset licitation uden prækvalifikation

En begrænset licitation uden prækvalifikation betyder flere ting.

Som det første betyder det, at det maksimale antal af tilbudsgivere, som får mulighed for at give et tilbud på opgaven, skal fremgå tydeligt i annoncen. Derudover fungerer det lidt som en indbudt licitation. Her henvender ordregiver sig nemlig direkte til en række virksomheder.

Ved lov skal én af de indbudte som minimum være uden for det lokale område, da dette skaber en større variation af interesserede virksomheder.

Omvendt licitation

En anderledes form for licitation er en omvendt licitation. Her konkurreres ikke på pris, men derimod hvad en ordregiver kan blive tilbudt for et fastsat beløb eller budget.

Typisk har en ordregiver kendskab til markedet og ved, hvad det har at byde på for netop den fastsatte pris.

Der findes mange typer licitationer, der passer til hvert sit byggeprojekt

Sådan fungerer et licitationsudbud

Et licitationsudbud fungerer på den måde, at flere virksomheder byder på en udbudt opgave på samme grundlag og mindstekrav. Dette tilbud er bindende.

Der er desuden en frist, som sikrer, at virksomheder som tilbudsgivere har en bestemt tidsramme til at give et tilbud på den udbudte opgave. Denne frist gælder som regel 40 arbejdsdage, medmindre udbudsmaterialet angiver andet.

Hvilke regler er der for en licitation? Om licitationsloven

Licitationer foregår både under udbudsloven og tilbudsloven.

En licitation som et udbud udlægges af offentlige myndigheder, hvor virksomheder kan byde på opgaven. Vinderen af udbuddet indgår derefter en bindende kontrakt med opgavegiver.

Hvis en licitation gælder under udbudsloven, betyder det, at kontraktens værdi overstiger EU’s tærskelværdi for bygge- og anlægskontrakter, som ligger på 40.100.744 kroner

Hvis kontraktens værdi er mellem 3 millioner kroner og EU’s tærskelværdi for bygge- og anlægsopgaver, gælder udbuddet om opgaven som offentlig eller begrænset licitation i tilbudsloven.

Du har vundet en licitation - hvad nu?

Hvis du vinder licitationen, indgår din virksomhed en kontrakt med udbyderen. Sørg for, at alt stemmer overens med, hvad opgaven kræver, samt hvordan du kan udføre opgaven.