Tilbudsloven vejledning – sådan gennemskuer du den

dokumenter for at illustrere tilbudsloven
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

I dette indlæg vil vi give dig en grundlæggende vejledning i tilbudsloven. Vi vil forklare det så enkelt som muligt, så du ikke selv behøver nærstudere loven for at få den vigtigste viden.

Se også vores indlæg om udbudsregler, underhåndsbud, tilbudsgivning og licitation for mere info om emnet.

Table of Contents

Hvad er tilbudsloven, og hvornår anvendes den?

Tilbudsloven er regulering af tilbud for offentlige og offentligt støttede bygge- og anlægsprojekter. Ved bygge- og anlægsprojekter forstås også:

Tilbudsloven finder kun anvendelse, hvis projektets samlede værdi er under tærskelværdien.

Hvilken indflydelse har tilbudsloven på tilbudsgivning?

Tilbudsloven er med til at rammesætte indhentning af tilbud på byggeprojekter.

Der er forskellige måder, hvorpå tilbudsloven har indflydelse på tilbudsgivning – det er f.eks. værdien af byggeprojektet, og hvordan udbuddene på arbejdsopgaver foregår mellem tilbudsgiver og virksomhederne.

Hvilken tærskelværdi er gældende i tilbudsloven?

For bygge- og anlægsarbejde finder tilbudsloven anvendelse ved projektværdier op til 40.100.744 kr. For delarbejder er satsen 7.450.900 kr. Den gældende sats kan ses her. Disse værdier trådte i kraft 1. januar 2022 og gælder til og med 2023. 

Ved værdier over disse beløb finder udbudsloven sted.

Ved værdier på op til 3.000.000 kroner ex moms anvendes underhåndsbud.

Ved værdier på mellem 3.000.000 kroner og gældende tærskelværdi skal opgaven i offentlig licitation.

I tilfælde hvor ordreværdien overstiger EU’s tærskelværdi på 40.100.744 kr., træder et EU-udbud i kraft. Den udbudte opgave sendes derfor i EU-udbud, hvor udbuddet bliver annonceret i hele EU.

Grænseoverskridende interesse indenfor tilbudsloven

En grænseoverskridende interesse forstås helt simpelt ved, at der kan være virksomheder i andre lande end Danmark, der kunne have en interesse i at byde ind på opgaven. Det er bl.a. virksomheder fra andre EU-lande.

Det er altså Danmarks grænse, der overskrides i dette tilfælde. Faktorer, der spiller ind på grænseoverskridende interesse, er f.eks. følgende:

  • Opgavens indhold
  • Opgavens værdi og varighed
  • Branchens forhold

Tilbudsloven og licitationer

En licitation er et udbud på en ydelse fra en ordregiver, hvor flere virksomheder kan afgive et bindende tilbud på den pågældende opgave.

Dette udbud er det skriftlige materiale, hvor  betingelserne for opgaven er defineret. Det er bl.a. hvilke kriterier, kontrakten tildeles efter, ordrens beskrivelse samt eventuelt medfølgende kontraktvilkår.

Udbuddet er derfor en kontrakt, som ordregiveren udbyder til licitation.

En ordregiver er f.eks. den organisation eller privatperson, som udbyder en ordre på et stykke arbejde. En tilbudsgiver er den virksomhed, som byder på opgaven.

En offentlig licitation betyder, at enhver interesseret virksomhed har mulighed for at byde på opgaven.

En begrænset licitation er kendetegnet ved, at antallet af tilbudsgivere er begrænset. En afgrænsning af udbydere kan ske på to måder:

  • Ifølge tilbudsloven kan udvalgte tilbudsgivere søge om at blive prækvalificeret og derefter oplyses, at de og andre tilbudsgivere er blevet indbudt til at afgive tilbud på opgaven.
  • Det kan også ske på den måde, at ordregiveren henvender sig direkte til en række virksomheder og derefter indbyder dem til tilbudsfasen. Dette kaldes også en indbudt licitation, da det her ikke er muligt for enhver virksomhed at anmode om at blive prækvalificeret.

Tilbudsloven og tidsfrister

Ved begrænset licitation med prækvalifikation gælder en frist på mindst 15 arbejdsdage, hvor virksomheder har mulighed for at melde deres interesse i at deltage i et udbud om en bygge-og anlægskontrakt.

Som udgangspunkt har tilbudsgivere fri mulighed for at fastsætte en frist for anmodning om deltagelse og/eller indlevering af tilbud. Dog skal fristerne være af tilstrækkelig længde, så virksomhederne kan nå at udforme en ansøgning eller et tilbud.