Udvælgelseskriterier i udbud om bygge- og anlægsopgaver

udvaelgelseskriterier
BlueCollar-Square-Dark
BlueCollar-Arbejdskraftudengraenser
Af Casper Sørensen

Af Casper Sørensen

Driftschef

Når en bygge- og anlægsopgave kommer i udbud af en ordregiver, fremsætter ordregiver udvælgelseskriterier for opgaven.

Før tilbudsgiverne kan blive godkendt til at afgive et tilbud på opgaven, skal de overholde de udvælgelseskriterier, som ordregiveren har angivet i udbudsmaterialet sammen med selve opgaven.

I dette indlæg giver vi dig et overblik over, hvordan det fungerer med udvælgelseskriterier i udbud på opgaver om byggeri.

Table of Contents

Hvad er udvælgelseskriterier?

En opgaves udvælgelseskriterier sætter begrænsninger for hvilke virksomheder, der er kvalificeret til at give et tilbud på opgaven. En virksomheds egenskaber og egnethed skal leve op til opgavens udvælgelseskriterier for at komme i betragtning til opgaven.

Derfor indeholder udvælgelseskriterierne bl.a. virksomhedens ressourcer, både de tekniske og faglige, samt personlige og økonomiske kapaciteter.

Det gælder også særlige spidskompetencer og referencer, som styrker virksomhedens mulighed for at demonstrere, at den har relevant erfaring og kan håndtere opgaven. På denne måde kan ordregiveren få det bedste indblik i virksomheden og dens kompetencer.

Vær opmærksom på minimumskrav

Udvælgelseskriterierne skal altid indeholde et minimumskrav i forhold til virksomhedernes evner til opgaven. Både udvælgelseskriterierne og minimumskravene er fremlagt af ordregiveren i det samlede udbudsmaterialet om opgaven.

Dette sikrer en fair konkurrence om opgaven og ligebehandling af alle interesserede tilbudsgivere. Derudover fører minimumskravene til en naturlig afskæring af de virksomheder, der ikke opfylder mindstekravene.

Hvis du vil vide mere om emnet, kan du læse vores indlæg om udbudsloven, underhåndsbud, og licitation i byggeriet og EU’s regler om udbud.  

EU’s regler om udbud dikterer, at der ikke må ske forskelsbehandling på tilbudsgivere, der opfylder mindstekravene, selvom der er forskel på deres forskellige kapaciteter og præsentationsevner.

Dette sikrer en retfærdig konkurrence om opgaven.

Udvælgelseskriterier i begrænset eller offentligt udbud

Udvælgelseskriterierne kan dog variere alt efter, hvilken form for udbud der er tale om.

Ved et begrænset udbud, også kaldet prækvalifikation, udvælger en ordregiver selv, hvilke virksomheder der får mulighed for at give et tilbud på opgaven. Her får de bedst kvalificerede virksomheder mulighed for at søge om at deltage i udbuddet. Antallet af kvalificerede tilbudsgivere er derfor mindre og begrænset, da de er specifikt udvalgt af ordregiveren.

Er der tale om et offentligt udbud, har alle virksomheder, der opfylder udvælgelseskriterierne og deres mindstekrav, mulighed for at afgive et tilbud. Denne udbudsform giver også en bredere konkurrence om opgaven.

Udvælgelseskriterier og ESPD

Hvis du som virksomhed vil afgive et tilbud på en opgave, skal du udfylde et bevis for, at du opfylder kriterierne til opgaven. Dette bevis kaldes for ESPD, det Fælles Europæiske Udbudsdokument. Dokumentet er virksomhedens erklæring om egnethed samt økonomiske og tekniske formåen, som skal leve op til opgavens indhold og krav.

Du kan læse mere om ESPD på deres egen hjemmeside. Her kan du også læse, hvordan dokumentet skal udfyldes.

Har du fået mulighed for at give et tilbud på en opgave, og har du brug for vejledning, kan du læse vores indlæg om tilbudsgivning lige her.